Lincube ny SAP-återförsäljare i Sverige

SAP har utsett
Lincube till ny återförsäljare (Value Added Reseller) för lösningar inom
Business Intelligence och Data Warehouse. Lincube arbetar redan i dag med SAP:s
produktsvit Business Objects, bland annat med datavisualisering, rapportering
och ETL. Nu ska Lincube aktivt vända sig till medelstora och större företag med
SAP:s lösningar och sina egna tjänster i paket.

Affärsmöjligheterna ses av båda som mycket
goda i en expanderande och högaktuell marknad. Lincube och SAP kommer också att
genomföra gemensamma kampanjer för att ta tillvara på den stigande efterfrågan
av beslutsstöd, lösningar för stora datamängder och omvärldsbevakning som råder
på den svenska marknaden. Företaget har redan en solid kompetens på
BI-produkter som kommer att stärka SAP:s partnernätverk. SAP i sin tur har
lösningar som ligger i framkant vilket stärker Lincubes erbjudande mot sina
kunder.

Lincube agerar i alla nordiska länder och
har även haft kunduppdrag i England och Frankrike. Företaget vänder sig till
medelstora och stora företag och är experter på att hantera stora volymer av
data. Dagligvaruhandel och digitala medier är två segment där Lincube har extra
djup kunskap.

För
mer information, kontakta:

Susanne Kapfer, Director of Integrated
Communications, SAP Norden
+46 (0)8 587 72798
Susanne.Kapfer@sap.com

Stefan Lavén, VD, Lincube Group AB
0708-66 00 51
stefan.laven@lincube.se
www.lincube.se