En lösning, en standard och fler datakällor: SAP lanserar ny, konsoliderad version för beslutsstöd

SAP lanserar en ny version av beslutsstödslösningen SAP
BusinessObjects Business Intelligence på SAP-användarföreningarnas (ASUG) konferens
som hålls denna vecka i Kalifornien.

I dag är data, enheter och människor mer sammankopplade än
någonsin tidigare. Det finns enorma värden i att använda denna information,
s.k. ”dark data”, för att se vad som verkligen händer, upptäcka mönster och
sedan använda kunskapen när man fattar affärsbeslut.

Med den nya uppdaterade versionen får användarna en samlingsplats
för all information, fler integrerade datakällor och en standard för
beslutsstöd på företag.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.