SAP utnämnt av Gartner som ledande leverantör för tredje året i rad