SAP inleder samarbete med Mentor Sverige

SAP inleder ett samarbete med Mentor Sverige för att finansiera mentorskap för ungdomar.
Mentorskapen syftar till att stärka ungas självkänsla och framtidstro genom en vuxen förebild.

Samtliga anställda inom SAP kommer att erbjudas möjlighet att bli mentor till en ungdom, eller
att delta i ett studiemotiverande program för unga på någon av Mentors samarbetsskolor.

– Runt hela världen lägger SAP fokus på att stöda unga människors utveckling i form av
kunskapsförmedling och praktisk hjälp med att komma i arbete. Mentor övertygar genom att göra
konkret skillnad för svenska ungdomar. Det vill vi på SAP Svenska vara med på, och våra
medarbetare ser fram emot att engagera sig som mentorer och med direkta stödaktiviteter, säger
Anders Schyllert, vd för SAP Svenska AB.

SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen
över att förbättra sina verksamheter. Från förvaltning till styrelserum, från lager till
försäljningsdisk, från desktop till mobila enheter – SAP möjliggör för människor och
organisationer att arbeta effektivare tillsammans och öka insikten i sin affärsverksamhet för att bli
mer konkurrenskraftiga.

– Vi är glada över att SAP valt att inleda ett samarbete med oss. Det betyder att fler
ungdomar kommer att få en egen mentor, en extra vuxen att prata med, säger Karin
Jordås, generalsekreterare för Mentor Sverige.

Om Mentor Sverige
Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13-17 år som genom mentorskap
och vuxen närvaro bidrar till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val
och säga nej till våld och droger.

Läs mer på www.mentor.se och www.sap.com och www.sap.com/sweden

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige, 0765-26 35 86
Susanne Kapfer, Director Communications SAP Svenska AB, 0733-58 77 98