Smurfit Kappa driftsätter europeisk SAP-lösning i sin svenska verksamhet

Med Implema som lokal partner har Smurfit Kappa driftsatt en europeisk SAP-lösning i sin svenska verksamhet. Projektet, som omfattade affärssystemstöd för alla kärnprocesser inom finans och logistik på tjugo olika enheter, genomfördes på åtta månader – i tid och på budget.

Smurfit Kappa Group, med verksamhet i 32 länder, beslutade att rulla ut en gemensam SAP-lösning till samtliga europeiska länder i samband med fusionen mellan Smurfit och Kappa 2005. Syftet var att öka transparansen i bolaget för att kunna mäta, följa upp och styra effektivare.

Implema valdes som partner i Sverige.

– Vi valde Implema därför att de har erfarenhet av liknande projekt, goda referenser och byggde ett stort förtroende där vi kände oss trygga i att de kunde styra projektet och leverera i tid och på budget, säger Alex Chamineaud, ansvarig för Smurfit Kappas europeiska SAP-utrullning.

Projektet startade tidigt i oktober 2012. Implementationen driftsattes i maj 2013.

– Implema levererade precis det de skulle i tid och på budget. De har varit professionella och kunniga och har tagit fullt ansvar för hela lösningen. Vi har haft en mycket bra dialog som har hjälpt mig oerhört, säger Paul Bol, finanschef på Smurfit Kappa i Sverige. 

En framgångsfaktor har varit bra styrning genom hela projektet.

– Smurfit Kappa har haft en extern projektledare som har varit vår motpart från kundens sida. Vi har även haft en styrgrupp där bland annat den svenske Vd:n har suttit med. Det har gett en bra förankring i verksamheten, säger Jan Fornell, Key Account Manager på Implema.

Smurfit Kappas svenska verksamhet ser redan nya möjligheter med det nya systemet.

– Vi kan följa upp även vår svenska verksamhet bättre. Nu tittar vi på hur vi kan utveckla detta ännu mer med hjälp av Implema, säger Paul Bol.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Bol, finanschef på Smurfit Kappa Sverige
e-post: paul.bol@smurfitkappa.se  
0413-680 00

Jan Fornell, Key Account Manager, Implema AB
0702-611 444
e-post: jan.fornell@implema.se

Om Smurfit Kappa
Smurfit Kappa är Sveriges ledande företag inom pappersbaserade förpackningar och produkter. Smurfit Kappa i Sverige täcker hela kedjan från papperstillverkning till design och produktion av säljande, praktiska och innovativa förpackningar och produkter i solid- och wellpapp.

Företaget har 1400 anställda inom produktionsenheter och säljkontor i Sverige. Globalt har företaget omkring 41 000 anställda i 32 länder med en omsättning på 7,3 miljarder € 2012. www.smurfitkappa.se

Om Implema
Implema skapar mer konkurrenskraftiga företag med effektiva affärsprocesser utifrån marknadens bästa affärsstödslösningar.

Implema är en aktiv och coachande partner som jobbar nära kundens verksamhet med fullt projektansvar. Med unik verksamhetskunskap och lång erfarenhet från uppdragsbaserade affärsstödsprojekt genomförs varje projekt med fokus på affärsnytta, tid och budget.  

Implema har huvudkontor i Stockholm (Bromma) och lokala kontor i Malmö, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Karlstad, Västerås och Örebro. Företaget omsätter 130 miljoner kronor och har cirka hundra medarbetare. Mer information finns på www.implema.se.