Shekhar Iyer till SAP Sverige som ny global chef för beslutsstöd och big data

SAP stärker sitt expertkunnande inom business intelligence (BI) och förutseende analys genom att rekrytera Shekhar Iyer. Med Stockholm som bas kommer han att vara globalt ansvarig för SAP:s lösningsportfölj och marknadsstrategi inom BI, förutseende analys och analyslösningar för stora datamängder. 

Shekhar Iyer är 42 år och kommer närmast från SAS Institute där han varit chef för företagets Center of Excellences. I den rollen var han globalt verksamhetsansvarig för business intelligence, visualisering, förutseende analys, riskhantering och regelefterlevnad (compliance), kundanalys och informationshantering. 

Innan SAS Institute arbetade han på Informatica, San Francisco, i olika ledande befattningar.