Smurfit Kappa vinnare av Nordic SAP Quality Award 2013

Smurfit Kappa i Sverige är en av guldvinnarna
av SAP:s årliga nordiska tävling för bästa kundprojekt, Nordic SAP Quality
Award 2013. Tillsammans med Millog i Finland och DONG Energy i Danmark prisas
Smurfit Kappa för att de skapar en betydande affärsnytta genom att använda
SAP-lösningar på ett föredömligt sätt.

Totalt nio
nordiska företag av olika storlek delar på guld, silver och brons i tre olika projektkategorier.
I alla vinnande projekt har kunderna haft ett starkt affärsfokus – och visat sin
styrka som projektägare för att nå målen.

Den årliga
tävlingen Nordic SAP Quality Award är samtidigt ett erkännande för de
SAP-partner som har stöttat de vinnande företagen med sina tjänster, däribland
konsultföretaget Implema som arbetar nära Smurfit Kappa i Sverige.

SAP Quality
Award genomförs sedan 2008 på global, regional och lokal nivå. Priset delas ut
som guld, silver och brons i tre olika kategorier för stora, medelstora och små
kundprojekt där man haft ett tydligt affärsfokus.

De lokala
guldvinnarna går vidare till den europeiska tävlingen EMEA Quality Award 2013 –
och där presenteras resultatet i början av 2014.

I år
granskades SAP-kunderna av en jury på sju personer från SAP och en extern
domare från managementkonsultföretaget HerbertNathan & Co.

Vinnarna av Nordic SAP Quality Award 2013

Stora
projekt:
Guld:   Millog Oy, Finland – med stöd av Atos
Silver:  Hartwall Oy, Finland – med stöd av CapGemini
Brons:  Wärtsilä, Finland – med stöd av Accenture

Medelstora
projekt:
Guld:   Smurfit Kappa Group, Sverige – med
stöd av Implema AB
Silver:  Statoil ASA, Norge – med stöd av SAP
Consulting
Brons:  YIT Oy, Finland – med stöd av SAP
Consulting

Små projekt:
Guld:   DONG Energy A/S, Danmark – med stöd
av SAP Consulting och Syclo
Silver:  Orkla Shared Services, Norge – med
stöd av Ciber
Brons:   Statkraft AS, Norge – med stöd av SAP
Consulting

Samtliga
vinnare i varje kategori följde SAP:s tio globala kvalitetsprinciper, inklusive
mätmetoder och leveranser som t.ex. att

 • Projekten
  genomförs med fokus på kvalitet, kostnad och tidsåtgång
 • Medarbetarna
  är kontinuerligt engagerade och att användarupplevelse är bra
 • Projektet
  visar bra resultat inom bemanning, styrning, risk och förändringsledning
 • Företaget
  uppnår och överträffar komplexa affärsmål