SAP satsar på förenklad användning av framåtblickande beslutsstöd

SAP
lanserar InfiniteInsight, en ny produkt som gör att ännu fler användare inom företag
och organisationer kan dra nytta av prediktiv analys för sitt beslutsstöd. Lösningen
bygger på en patenterad automatiserad teknik från SAP-företaget KXEN som kan
användas även utan omfattande specialistkunskaper.

Nyheten i korthet:

 • Analytisk data: Med
  funktionen ”Explorer” kan användarna definiera ett stort antal vanligt
  förekommande affärskomponenter och sedan automatiskt skapa datauppsättningar
  som används i modelleringen. Denna metod är snabbare och ger färre fel än om
  arbetet görs mer manuellt.
 • Exakta modeller:
  ”Modeler” automatiserar arbetet med att bygga avancerade prediktiva modeller
  för samtliga data mining-funktioner. Användarna får snabbt hjälp med att hitta
  den rätta algoritmen för sitt verksamhetsproblem och en modell som är byggd för
  att ge ett exakt och optimalt resultat.
 • Användbara resultat. Funktionen
  ”Scorer” kan registrera optimerade resultatekvationer direkt i SAP
  HANA-databasen eller andra databasplattformar.  Eftersom prediktiva resultat ofta är kopplade
  till komplexa affärsregler och beslutsmotorer så har InfiniteInsight öppna
  gränssnitt till företagsapplikationer som call centers och webbsidor.
 • Topprestanda: Med
  traditionella prediktiva metoder är det svårt och tidskrävande att hantera ett
  stort antal kampanjer, mäta rätt saker och regelbundet förändra modellerna. Med
  funktionen ”Factory” kan användarna schemalägga modelluppdateringar så ofta det
  behövs.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.