Stor outnyttjad potential i Norden med big data och framåtblickande beslutsstöd

Nästan
90 procent av företagen anser att användningen av program för prediktiv och förutseende
analys har gett dem konkurrensfördelar. Det framkommer i en ny undersökning från
SAP. Men i Norden är bilden en annan.

– Nordiska företag brukar vara i framkant när det
gäller att använda nya IT-instrument. Men även om styrelser och ledningsgrupper
insett betydelsen av att kunna få nya insikter från stora datavolymer, har man
ännu inte fått upp ögonen för den otroliga möjligheten till ny affärsutveckling
som framåtblickande beslutsstöd ger, säger Mattias Bolander, ansvarig för
försäljning av SAP:s analysprodukter inom Norden och Baltikum.

– Är det här ännu en IT-fluga? Knappast. Har
företag och organisationer en gång fått kläm på hur de kan hantera och
analysera relevant rådata är steget från historiska till förutsägande analyser
rätt litet – affärsvärdet är dock gigantiskt. Om ekonomichefen kan beräkna den
nödvändiga likviditeten och kostnaderna för produktion, t.ex. under antagande
av viss prisutveckling på varor eller tjänster, kan ett företag spara miljoner
genom att förbereda framtiden redan i dag. Och det finns hur många exempel som
helst, fortsätter Mattias Bolander.

Undersökningen genomfördes tillsammans med det
oberoende undersökningsföretaget LoudHouse och omfattar beslutsfattare i
Storbritannien och USA.

Nyheten i korthet:

 • Över
  60 procent i undersökningen håller med om att prediktiv analys är en prioriterad
  investering, medan nästan 80 procent anser att det kommer att vara en avgörande
  investering under de närmaste fem åren
 • Nästan
  95 procent har sett att datavolymerna har ökat under det senaste året
 • De
  som investerat i prediktiv analys uppger att investeringen betalat sig snabbt,
  medan cirka 30 procent säger att det haft ”stora positiva effekter” och över 50
  procent att de sett positiva effekter sex till nio månader efter installation
 • De
  som använder prediktiv analys säger att de sett positiva effekter inom finans,
  försäljning och marknadsföring – och att de räknar med att dra nytta av det
  också i framtiden
 • Företagen
  säger att de använder prediktiv analys för att utnyttja möjligheter snarare än
  att minimera risker
 • Att kunna
  förutse vad kunderna vill ha och hur marknaden utvecklar sig ses som de mest
  värdefulla scenarierna för att använda prediktiv analys

Klicka här för att ladda ned rapporten.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.