SAP presenterar positivt resultat för 2013

StockholmJan Thorell, Managing Director för SAP Nordics & Baltics, kommenterar det nordiska resultatet:

– Under året såg vi ett genombrott för våra minnesbaserade lösningar med en ökning på 92 procent. Det ger oss en mycket bra marknadsposition som katalysator för företag som vill dra nytta av realtidsinformation.

– Den positiva utvecklingen inom våra mobila lösningar och plattformar med en försäljningsökning på 18 procent under året är en annan hälsoindikator. Företagen börjar nu förstå potentialen med mobil produktivitet och de vill kunna fatta viktiga affärsbeslut också med hjälp av sina mobila enheter.

– Om man jämför de nordiska länderna visade Sverige den största aptiten på att använda våra innovativa IT-lösningar för att bli mer konkurrenskraftiga.

– Totalt var 2013 ett lyckat år för SAP i Norden och Baltikum med en större tillväxt inom programvara och prenumerationer än IT-marknaden generellt. Därför kan vi glädjande nog starta 2014 i en starkare position än tidigare.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.

Kontaktpersoner

Susanne Kapfer

Director Integrated Communications, SAP Norden
PR och kommunikation
susanne.kapfer@sap.com
+ 46 (0)8 58772798
+46 (0)733 587 798

Susanne är ansvarig för SAP:s PR och kommunikation i Norden och Baltikum sedan 2011. I sin roll leder hon företagets externa och… Visa mer

Mikael Westmark

Presskontakt, Westmark Information
mikael@westmark.se
08-522 378 01

Lisa Hillerström

Presskontakt, Westmark Information
lisa.hillerstrom@westmark.se
073-376 18 17