SAP får hundra procent gröna moln under 2014

Under
2014 kommer SAP att förse sina datacenter och anläggningar över hela världen
med helt förnyelsebar energi. SAP går alltmer över till en molnbaserad
affärsmodell och gröna molnlösningar minskar inte bara SAP:s egna koldioxidutsläpp
utan också de utsläpp som kommer från kundernas system.

SAP är ett av få företag som presenterar en
integrerad finans- och hållbarhetsrapport – den första för ett år sedan. I den nya
rapporten ”2013 SAP Integrated Report” finns bland annat information om:

 • Koldioxidutsläpp
  och investeringar i Livelihoods
  Fund
  som planterar träd och driver olika projekt för ren energi
 • Att 89
  procent av alla medarbetare anser att SAP måste se hållbarhet som en
  prioriterad fråga
 • Att antalet
  kvinnor på SAP ökade från 30 procent 2012 till 31 procent 2013
 • Att andelen
  kvinnliga chefer samtidigt ökade från 20,8 procent 2012 till 21,2 procent 2013

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.