SAP hjälper Haglöfs effektivisera prognos och budgetarbetet

Effektivare planering, rapportering och budgetering – det
är resultatet när Haglöfs nu sjösätter en ny lösning för affärsplanering från
SAP. Lösningen är fullt integrerad i den befintliga it-plattformen och
uppfyller Haglöfs ökade behov av bland annat budgetering och prognostisering av
lönekostnader – i realtid.

– Med SAP:s lösning har vi fått en snabbare budgetprocess,
bättre datakvalitet och större delaktighet från verksamheten vad gäller
ägarskap för sin egen budget, säger Magnus Axberg, Controller på Haglöfs
Gruppen.

Haglöfs är Nordens största leverantör av outdoorprodukter
med huvudkontor i Sverige och nio dotterbolag i världen. I Sverige arbetar
närmare 140 medarbetare med bland annat lager, logistik, ekonomi, it,
marknadsföring och försäljning.

– Med hjälp av SAP:s lösning har vi nu kunnat strukturera
informationen och får ut all relevant och affärspåverkande information i
realtid. Det gör att vi lättare kan simulera olika budgetalternativ och direkt
se vad som faktiskt påverkar våra marginaler, säger Magnus Axberg.

Haglöfs vände sig till Addedo som är SAP partner och
specialiserade på it-lösningar för finansiell rapportering, planering och
konsolidering. Haglöfs började internt ett arbete med en referensgrupp som tog
fram en kravspecifikation. Addedo har sedan tillsammans med Haglöfs drivit
projektet med att ta fram lösningen som nu införts i organisationen.

– Fördelen med att driva projektet agilt med hjälp av
workshops är att behov och lösning hänger ihop. Vi fick också ett naturligt
sätt att utbilda kärngruppen hos Haglöfs som redan från början blir insatta
systemets alla viktiga funktionaliteter, säger Cecilia Petersson, projektledare
på Addedo.

Produkterna som ingår är standardsystemet SAP BPC (Business
Planning and Consolidation) som konfigurerats till de krav som tagits fram och
efter de arbetsprocesser man har.

– En stor fördel med SAP BPC är att vi förutom budget och
prognos även kan använda samma produkt för koncernrapportering och
koncernkonsolidering. Detta gör att administration och underhåll av alla
lösningarna kan göras på ett och samma ställe, säger Magnus Axberg.

– Vi kommer i nästa steg att bygga en lösning för
koncernrapportering som sedan kan kopplas ihop med den SAP lösning som finns
hos våra ägare ASICS, avslutar Magnus Axberg.

För mer information:
http://www.haglofs.se, http://www.addedo.com, http://www.sap.com/sweden,
http://www.sap.com/pc/analytics/enterprise-performance-management/software/planning-consolidation/index.html

För pressfrågor, var vänliga kontakta:
Magnus Axberg, Controller på Haglöfs,
magnus.axberg@haglofs.se eller 0703 610 668

Cecilia Petersson, projektledare på
Addedo, cecilia.petersson@addedo.com eller 070-444 5482
Susanne Kapfer, Director
Integrated Communications, SAP Norden, 0733-587 798, susanne.kapfer@sap.com

Om Haglöfs
Haglöfs utvecklar kläder, skor och utrustning för människor
som investerar i ett aktivt uteliv. Från ryggsäckstillverkning i liten skala
1914 har Haglöfs genom modern produktutveckling och strategisk distribution
vuxit till en av världens ledande leverantörer av outdoor-produkter. Haglöfs
varumärke marknadsförs huvudsakligen på ett 25-tal marknader i Europa och Asien
och företaget har runt 200 anställda. Omsättningen för 2013 uppgick till 724,5
MSEK. Haglöfs ägs av ASICS Corporation sedan 2010. www.haglofs.com

Om Addedo
Vi är ett internationellt konsultföretag som är inriktat på
att arbeta mot koncernekonomifunktionen. På Addedo Sverige finns idag drygt 25
konsulter som arbetar med frågor kring budget & prognos, konsolidering och
rapportering & analys. Våra konsulter besitter mycket hög kompetens och har
lång erfarenhet från våra verksamhetsområden och de systemstöd som finns kring
detta. Addedo arbetar löpande med ca 120 kunder i Sverige varav de flesta
företagen är listade på börsen. Vi är partner till SAP inom området Analytics
där SAP Business Planning & Consolidation (SAP BPC) ingår.