SAP rekryterar Magnus Khysing som chef för affärsanalys

Magnus
Khysing har anställts som ny chef för affärsanalys och business intelligence på
SAP i Norden och Baltikum. Sedan den 1 augusti är han övergripande ansvarig för
försäljning av IT-verktyg för affärsanalys, inklusive prediktiv analys. Magnus
kommer närmast från en position som landschef på SAS Institute.

Han ingår i SAP:s nordiska ledningsgrupp och
rapporterar direkt till vd Jan Thorell.

Efter flera år på SAS Institute har Magnus
Khysing en omfattande erfarenhet av både försäljning och ledarskap inom analys
och business intelligence. Hans branschkunnande inom bank, försäkring, telekom
och offentlig sektor kommer att vara värdefullt för SAP som genomför en
strategisk satsning inom dessa branscher.

– Analyser är det moderna företagets viktigaste
verktyg för att vässa verksamheten. Affärsanalys bör vara tillgängligt för alla
och SAP:s stora satsning på att bygga lättförståeliga och snabba analysverktyg ligger
i absolut framkant på marknaden, säger Magnus Khysing.

Magnus har tidigare arbetat på bland annat Cisco
och Siemens. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH) samt en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.