Företag bör satsa mer på SMS i sina kundkontakter enligt ny SAP-studie

Enligt en ny studie som SAP
genomfört i 12 länder vill konsumenter ha enklare kontakt med företag och
varumärken – och företagen bör oftare använda SMS i sina kundkontakter. I
studien deltog 2 700 personer över 18 år och resultatet presenterades under den
pågående mässan Super Mobility Week i Las Vegas.

Studien visar att
användningen av mobilappar har mognat och att konsumenter blir allt mer kräsna
kring hur de kommunicerar med olika varumärken. 81 procent av de som deltog i
studien uppgav att de ibland bara behöver ett enkelt SMS i stället för att
använda en mobilapp. 70 procent ansåg att SMS är ett bra sätt för företag att
få uppmärksamhet och 64 procent att företagen bör använda SMS ännu mer.

Resultatet visar att det
finns stora möjligheter för företag att låta SMS bli en naturlig del av sin
multikanalsstrategi för att locka och behålla kunder. Konsumenter vill ha en
betydligt enklare kontakt och många upplever att de är överbelastade av ikoner
på sina smarta mobiler.

74 procent svarade att de
kommer att avinstallera ett stort antal oanvända appar på sina mobiler – och 68
procent att de har fler appar än vad de behöver.

71 procent ansåg att det är
irriterande att ha olika konversationer i olika appar och att meddelanden inte samlas
på en och samma plats. SMS ses av konsumenterna som ett snabbt (67 procent) och
bekvämt (56 procent) sätt för företag att kommunicera.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.