Försäkringsbolag måste satsa mer på kundkontakter enligt ny undersökning av SAP och EIU

Traditionella
försäkringsbolag står inför ett ökande hot från bolag i andra branscher enligt
en ny undersökning som genomförts av The Economist Intelligence Unit (EIU)
tillsammans med SAP. Undersökningen ”The Way Forward: Insurance in the Age of
Customer Intimacy and The Internet of Things” går igenom tekniktrender inom
försäkringsbranschen och visar på ett ökande hot från e-handelsföretag och
banker som erbjuder mer kundnära försäkringstjänster.

Traditionella försäkringsbolag bekämpar detta nya hot genom att
förbättra sin egen analys och samla in data från uppkopplade enheter (Internet
of Things) i sina tjänster. I dag använder redan försäkringsbolagen information
från uppkopplade bilar och hemautomationssystem för att ge bra rabatter till skötsamma
förare och försäkringstagare. 

I tider med en ökad nätverksekonomi där människor, processer och maskiner
är allt mer sammankopplade finns ett stort behov av intelligent och kraftfull datahantering.
Det gör att man kan dra värdefulla slutsatser av informationen – och göra den
tillgänglig för alla som har kundkontakter i både stora och små
försäkringsbolag.

Studien bygger på omfattande analys, djupintervjuer och en kvalitativ
studie av 338 höga beslutsfattare på bolag inom liv-, sak- och skadeförsäkring
över hela världen.

Enligt studien har försäkringsbolagen kämpat med att hålla jämna steg
med andra branscher som har mer kundanpassade möjligheter, som t.ex. mobilappar
och onlinesupport under dygnets alla timmar. Det har skapat en möjlighet för
aktörer från andra branscher att ge sig in och utmana traditionella
försäkringsbolag på deras egen marknad.

På frågan vilka andra aktörer som försäkringsbolagen känner det
största hotet från under den kommande tioårsperioden svarade 32 procent
e-handelsleverantörer som Google och Amazon, 31 procent nämnde banker som sakta
har börjat närma sig försäkringsområdet och 11 procent uppgav att stora
detaljhandelsföretag utgör ett mycket stort hot för dem.

Rapporten råder försäkringsbolagen att utvärdera ny teknik och införa
metoder för att konkurrera om nya och befintliga kunder:

 • Samla alla kundkontakter i en enda stor multikanal för att koordinera
  tjänster och feedback från kunderna. Överväg att använda mobila och sociala
  mediekanaler där allt fler kunder redan finns. Enligt studien har 31 procent av
  organisationerna redan börjat planera för att öka sin närvaro på Twitter och
  Facebook.
 • Modernisera viktiga administrationsmiljöer och förändra föråldrade
  egenutvecklade system så att de snabbt kan anpassas efter nya uppkomna behov.
 • Använd realtidsanalys. Datanoggrannhet (41 procent i undersökningen)
  och datakvalitet (55 procent) uppgavs vara försäkringsbolagens största
  utmaningar inom analysområdet. Investera i minnesbaserade system som kan samla
  in och rensa data – och sedan ge värdefull affärsinformation som snabbt kan
  spridas inom hela organisationen.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.