​SAP storsatsar på sakernas internet

SAP presenterar tre nya lösningar för sakernas internet (Internet of Things) under den pågående konferensen SAP TechEd && d-code i Berlin. Övergången till en alltmer digital nätverksekonomi fortsätter och SAP gör nu en större satsning på att ta fram nya tekniska lösningar som gör att företagen snabbare kan reagera på marknadsförändringar, utveckla sina kundkontakter och gå över till en mer tjänstebaserad affärsmodell.

De tre nyheterna är lösningen SAP Predictive Maintenance and Service, programvaran SAP Connected Logistics och applikationen SAP Manufacturing Execution. Alla drar nytta av möjligheterna med minnesbaserad datahantering, avancerad analys och molnteknik.

SAP:s lösningar för sakernas internet bygger på SAP HANA Cloud som är en grundplattform för att utveckla och driftsätta applikationer. Plattformen gör att man i realtid kan samla in data från olika sensorer och hantera geospatial information, telematik, prediktiv analys och komplexa händelser. Dessutom har plattformen SAP HANA Cloud öppna API:er så att fristående företag kan utveckla egna applikationer.

– I Sverige ser vi att framförallt företag inom tillverkning, logistik och transporter kan få ännu bättre konkurrensfördelar om de satsar på sakernas internet. SAP kan hjälpa både stora multinationella företag och mindre bolag att snabbt komma igång och dra nytta av den nya tekniken, säger Hardy Nelson, ansvarig för europeisk försäljning av databas- och teknologilösningar på SAP.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.