SAP:s nya Nordenchef för mobilitet lyfter mobil affärsanalys och sakernas internet

SAP har anställt Henrik Petersen som ny nordisk chef för mobilitet. Han har 15 års erfarenhet av mobilteknik och kommer från en position som nordiskt ansvarig för mobilitet på Microsoft. Enligt Henrik Petersen kan nordiska företag spela en ännu mer avgörande roll i den mobila nätverksekonomin, men då måste de fokusera mer på mobil affärsanalys och se bortom mobiladministration och produktivitetshöjande mobilappar.

– Det är fortfarande få företag som gjort sin affärsinformation mobilt tillgänglig. En anledning är att all affärsdata måste vara konsistent – annars blir det svårt att analysera olika delar av verksamheten, säger Henrik Petersen.

Henrik Petersen har tidigare varit försäljningschef på SAS Institute och Danmarkschef för Sybase innan SAP köpte företaget 2010. Han har sin bas i Danmark och har djup analyserfarenhet och stort kunnande inom databaser utöver en lång erfarenhet av mobila strategier.

I dag finns det cirka sju miljarder mobila enheter över hela världen och över 11 000 olika varianter av Android-enheter. Enligt Henrik Petersen blir situationen ännu mer komplicerad av denna fragmentering tillsammans med framväxten av sakernas internet där alla sammankopplade enheter utgör grunden för en fungerande nätverksekonomi.

– Företagen måste undvika att utveckla för enskilda mobila enheter och i stället bygga HTML5-baserade appar som fungerar på alla enheter, men som samtidigt ger den användarupplevelse som de specifika mobilapparna har, menar han.

– Vi har gått in i en innovationsfas med nya molnbaserade tjänster och mobilappar som är mer kraftfulla, personliga och enklare att använda på alla typer av mobila enheter. Enligt analytiker kommer den nya mobila nätverksekonomin vara värd 90 000 miljarder dollar globalt år 2020. Norden ligger mycket bra till både inom mobil innovation och mobilanvändning för att driva på utvecklingen, men vi har nått ett stadium där enhetscentrerade mobilplattformar och operativsystem blivit kontraproduktiva.

SAP spelar en stor roll inom mobilitet
SAP ses av analytiker som ledande inom flera viktiga mobila områden som mobile device management (MDM), enterprise application management och mobilsäkerhet. Vad som är mindre känt är att SAP:s programvara hanterar flera miljarder telekomtransaktioner, trafik och fakturering för stora teleoperatörer – vilket är SAP:s absolut största mobilitetsområde.

SAP:s mobila lösningar når 97 procent av världens mobilanvändare via sms. Genom det strategiska samarbetet med Ericsson som presenterades 2012 erbjuder SAP molnbaserade tjänster inom mobilsäkerhet som Ericsson i sin tur integrerar i sina tjänster till mobiloperatörerna.