Vägen till värdebaserad vård går genom innovativ IT

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med att minska kostnaderna och samtidigt förbättra hälsa och patientupplevd kvalitet. Ett av de mest lovande försöken för att kunna möta dessa utmaningar är den så kallade värdebaserade sjukvården. Det kräver moderna IT-lösningar i långt större utsträckning än tidigare – av två skäl: vården behöver kunna få fram personligt och relevant beslutsunderlag i realtid, och vårdpersonalen behöver avlastas från tidsödande administrativt arbete, som idag inte sällan behöver genomföras med många brytpunkter mellan manuell och digital information.

I slutet av mars arrangerade SAP ett seminarium på temat värdebaserad vård och innovativ IT. Bland talarna fanns Daniel Nordenström professor på Karolinska Institutet och Hagen Hupperts, IT-säkerhetschef och projektledare innovation från Europas främsta universitetssjukhus Charité i Berlin.

Daniel Forslund, landstingsråd för SLL (FP) inledde seminariet med att prata om vård på patientens villkor och hur IT-stödet bör vara utformat. I sin roll som landstingsråd ansvarar Daniel för innovation, eHälsa, IT-utveckling och patientnära tjänster.

Stockholms läns landsting har cirka 43 000 anställda och omsätter 85 miljarder kronor. Stora satsningar görs bland annat på nya Karolinska i Solna som ska byggas ut och bli ett toppmodernt sjukhus för att möta framtidens sjukvård och forskning.

– Vården ska kännas modern och flexibel och möta patienten på patientens villkor, säger Daniel Forslund.

Stockholm har idag flera pågående initiativ för eHälsa med fler och smartare e-tjänster, journalsystemen på nätet, egenrapportering av data, elektroniska högkostnadskort, psykiatri på nätet och nya möjligheter till egenvård. Allt tjänster utvecklas utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.

– Stora trenden är också att vården kan ta emot och hantera data som jag som patient skapar. Det handlar alltså inte bara att vården har all data om mig, utan att även jag har data om mig som vården behöver, säger Daniel Forslund. 

Enligt en nyligen genomfört undersökning* ställer sig också de flesta svenskar öppna för att dela med sig av privat information till vården. Majoriteten av respondenterna i undersökningen är öppna med att dela med sig av personlig vårdrelaterad information på nätet om det används för forskning och allmän statistik (68%). Varannan kan också tänka sig att göra det för att få insyn i sin egen journal (50%). Anmärkningsvärt få skulle inte kunna tänka sig att dela med sig av någon information alls. Endast 13 procent svarar det.

Vårdföretag kommer också på andra plats, näst efter banker, som den branschgrupp som flest respondenter känner störst förtroende för att dela med sig av information till.

Som innovationslandstingsråd driver också Daniel Forslund ett antal initiativ för att skapa ett öppet och kreativt innovationsklimat där nytänkande ska belönas. Sverige har tappat och ligger idag på plats 5 i rankning för innovationsklimat och där måste vi bli bättre.

– Det är varken brist på idéer eller pengar inom vården, det saknas däremot nya verktyg, metoder och processer som underlättar nästa steg. Vi behöver säkerställa att fler av de goda idéerna snabbt kan omsättas i förbättringsåtgärder i verksamheterna. Innovation måste ske på golvet och idéerna måste sedan förvaltas och omsättas, säger Daniel Forslund. 

Ett exempel på initiativ Daniel driver för att öka innovationskraften är en Innovationsfond på 10 miljoner kronor. Den används för att enklare stödja goda idéer utan byråkratiska omvägar och krångel.

– Vi har inte råd att gå miste om all den utvecklingskraft som finns hos vår egen vårdpersonal. Vi måste ge bättre möjligheter att kunna bidra och belöna de som tänker nytt, säger Daniel Forslund.