​Allt viktigare att förenkla IT och affärsprocesser på jobbet

En ny undersökning av Knowledge@Whorton visar att komplexitet är en stor utmaning på våra arbetsplatser. Att anpassa och förenkla affärsprocesser, beslutsfattande och it-funktioner blir allt mer nödvändigt i en dynamisk omvärld.

Undersökningen genomfördes av Knowledge@Wharton på uppdrag av SAP för att få mer kunskap om företagens attityder och planer på att förenkla och förbättra egna metoder och processer.

Resultatet visar att det finns stora skillnader i vad företagen säger att de ska göra och hur väl de sedan lyckas. Även om ledningen lovar att det ska bli lättare är verkligheten en annan. En av anledningarna är bristande teknik och prioritering i verksamhetsutvecklingen.

Tre av fyra uppger att besvärliga processer och komplexa beslutsprocesser hindrar deras förmåga att nå sina mål. Endast en av fyra anser att ledningen tar beslut som är tänkta att göra arbetsdagen lättare. 60 procent hävdar att tekniken begränsar möjligheten att nå affärsmålen.

­– Undersökningen ger råd om vad företag kan göra för att lösa dessa utmaningar. Det är extra viktigt att ledningen verkligen uppmärksammar problemet och ser till att förändringsprocesser genomsyrar hela organisationen, säger Maj Britt Andersen, nordisk HR-chef på SAP.

– Företag ska inte acceptera onödigt besvärliga processer. De bör hitta nya lösningar som ger de anställda bättre förutsättningar för att lyckas på jobbet. ”Enklare” bör vara det nya mantrat på alla arbetsplatser, fortsätter Maj Britt Andersen.

Två av tre chefer hävdar att enklare företagsprocesser är mycket viktigt de kommande tre åren. Fyra av tio tror att detta kommer att ge betydande effektivitetsvinster på kort sikt. Både chefer och medarbetare tror också att de kommer att ha flera lösningar som ger insikter och bättre förmåga att fatta beslut.

Bland de mest efterfrågade förbättringsåtgärderna finns bättre verktyg för att utveckla medarbetarna och mäta framsteg, förbättrad insikt och analys för att mäta ledningens påverkan på affärstillväxt, bättre inlärning och utveckling och samarbetsverktyg för medarbetarna. 

Läs mer om studien här: http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/reports/2015-03-03-Business-Simplification-2015-The-Unmet-Strategic-Imperative.pdf

För ytterligare information, kontakta: Susanne Kapfer, Director Integrated Communications, SAP Norden, susanne.kapfer@sap.com, +46 (0)733 587 798.

Om undersökningen
Undersökningen omfattade 700 anställda (medarbetare och chefer) på små, medelstora och stora företag i flera olika branscher och genomfördes på uppdrag av SAP. Den har publicerats i den digitala tidningen Knowledge@Wharton av Wharton School vid University of Pennsylvania.