​Sluta att optimera detaljhandeln och tänk nytt!

Dagens affärsmodell är för de flesta detaljhandlare i Sverige väldigt lik den som fanns för tio-tjugo år sedan. Och det kanske är det som är ett av problemen, framförallt när vi nu ser den globala digitaliseringen som exploderar. Det är dags att sluta optimera detaljhandeln och i stället tänka nytt och vara innovativa!

För femton år sedan pratade vi intensivt om hur Internet skulle förändra hur vi konsumenter handlar mat, möbler och andra varor. Snabbspola fram till i dag. Nu domineras köpbesluten oftast av information som är digital och mobilt tillgänglig – och näthandeln ökar med tvåsiffriga procent år efter år.

Vi ser allt fler inspirerande exempel från andra länder, t.ex. virtuell handel i tunnelbanan i Sydkorea, nya designade upplevelsebutiker i Chicago och också brittiska cafékedjor där man kan smidigt kan beställa sitt kaffe i en app och gå före i kön.

Ett exempel på en lyckad strategi är Amazon i USA som omsätter 75 miljarder dollar och har en tillväxt på över 25 procent om året.

Det är framförallt tre saker som detaljhandeln måste tänka på:

  1. Ha en tydlig strategi för att jobba med dina kunder. Sätt kunden i centrum och låt kunden diktera villkoren för hur ni ska bedriva gemensam handel – hur kunden ska handla från dig. Strategin måste också fungera över alla kanaler. Att enbart erbjuda näthandel parallellt med butik är inte poängen, det är ett första steg. Modern handel handlar INTE om marknadsföring till massorna – det handlar om att ha ett personligt, konsekvent och kanaloberoende engagemang med den enskilda kunden. 
  2. Anpassa din logistik och varuförsörjning efter din nya kundfokuserade strategi. Det är ett skifte som påverkar dina leveranskedjor och hela logistiken kommer att behöva anpassas. Det räcker inte längre med att kunna kalkylera rätt mängder och leveranstid för att sedan erbjuda det man har.
    Hela logistiken och produktsortimentet måste anpassas efter de verkliga behoven och bli mer transparent. Det kräver att man tänker i nya banor så att allt fler saker, flöden och personer kan spåras i realtid, s.k. Customer-Centric-Merchandizing.
  3. Dina anställda och alla som jobbar inom detaljhandeln kommer att påverkas av teknikskiftet. Det är en omställning och för att få med alla på tåget måste handeln bli bättre på att ta hand om och utveckla sin personal. När innovativa tjänster runt produkter blir allt viktigare för att lyckas som handelsföretag, måste också personalen kunna hänga med och lära sig nya saker mycket oftare.

Vi har genom åren varit väldigt duktiga på att optimera inom detaljhandeln, att försöka trimma våra egna verksamheter och affärsmodeller. Nu har vi kommit till ett läge där det inte går att optimera mer. Därför är det dags att tänka om och tänka nytt!