​IDC: Nordiska företag satsar nu mer strategiskt på IT och innovation

Analysföretaget IDC har tagit fram ett nytt whitepaper i samarbete med SAP kring tekniktrender och hur nordiska företag planerar att hantera strategisk IT och beslutsfattande i framtiden. Enligt IDC kommer i stort sett alla IT-investeringar fram till år 2020 att göras i den så kallade tredje plattformens teknik (”3rd platform”) – samtidigt som 2015 markerar ett tydligt skifte i IT-investeringarna från förbättring till innovation.

I den nya rapporten ”Nordic Business Transformation – Taking Advantage of the 3rd Platform” som SAP sponsrat har IDC analyserat marknadens övergång till den tredje plattformens teknik. Den bygger på fyra olika delar:

  • Molnarkitektur och nya affärsmodeller
  • Mobilitet som det vanligaste användningsområdet
  • Big data och affärsanalys för bättre beslutsfattande
  • Social verksamhet som stödjer nya sätt att göra affärer

Enligt IDC:s enkät bland nordiska beslutsfattare inom olika affärsområden har IT nu också i realiteten blivit strategisk och samtidigt också ännu mer värdedriven. För att möjliggöra de framgångsdrivande faktorerna kundupplevelse, förändring av affärsmodeller och affärsdriven innovation, behöver IT-funktionen inom företag säkra att det finns ett klart innovationsansvar. IT-funktionen kan därför behöva delas upp i två delar – en del som ansvarar för infrastruktur och en annan för innovation.

För att förbereda sig för digitala förändringar måste företagen framförallt fokusera på viktiga innovationsprojekt inom användarupplevelse, sakernas Internet (Internet of Things) och mobilitet. För att lyckas behöver företagen se till att de verkligen integrerar det nya med sin befintliga teknik. Att digitalisera affärsprocesser kommer dock vara en enorm utmaning enligt IDC om man inte satsar på att ha rätt plattformar på plats.

IDC anser också att det är viktigt att teknikleverantörer kan komplettera sitt erbjudande med program- och tjänsteleverantörer som inte bara har branschkunskap utan även bidrar med innovationer från andra områden.