Capgemini ger skjuts åt svensk ”industri 4.0” med SAP

Capgemini, som är global SAP återförsäljare och har vunnit flera utmärkelser för sina innovativa lösningar och tjänster inom SAP, lanserar nu en unik lösning på den nordiska marknaden, MFGPath, som är en del av Capgeminis Ready2Series. Med MFGPath skapar Capgemini möjligheter för medelstora företag att med låg risk och på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta de utmaningar och möjligheter som ställs på tillverkande företag i den nya digitala ekonomin med bland annat ”Internet of Things” (IoT) och Industri 4.0. MFGPath är fullt anpassad till europeiska förhållanden avseende legala och skattemässiga krav och ingår i Capgeminis industrianpassade Path-svit av SAP-certifierade lösningar.

– Företag inom tillverkningsindustrin står i dag inför utmaningar där fragmenterade IT-landskap kan vara direkt hämmande för att kunna fatta beslut i realtid, och därmed påverkar företagets konkurrenskraft. Digitalisering så som ”Internet of Things” och Industri 4.0 skapar nya affärsmöjligheter för dessa företag, men lösningarna är ofta komplicerade att implementera i ett fragmenterat IT-landskap. Med MFGPath kan Capgemini erbjuda en förkonfigurerad och fullt integrerad lösning, innehållande stöd för ett tillverkande företags samtliga kärnprocesser, säger Anders Nilsson, SAP Serviceline Manager på Capgemini.

– Flexibilitet och realtidsstyrning av produktion är idag högt på agendan hos ledningsgrupper och styrelser inom tillverknings- och verkstadsindustrin i Norden. Bakgrunden är ökad konkurrenskraft både gällande produktionsekonomi och förmåga att anpassa sig snabbt till fluktuationer i efterfrågan. Denna marknadspress slår framförallt mot mindre och medelstora företag, som ofta är nischade och har svårare att klara volatiliteten och ökande krav på kvalité, leveranstid och modellvariation från sina globalt agerande kunder. En del av lösningen är att hitta standardiserade och prisvärda vägar att göra produktions- och äldre ERP-system redo för detta paradigmskifte, säger John Gunnarson, nordisk ansvarig för affärsutveckling och försäljning mot medelstora företag på SAP Svenska.

MFGPaths mjukvara är baserad på den marknadsledande SAP S/4 HANA som är SAP:s senaste lösningssvit med minnesdatabasen SAP HANA som plattform, och ett användargränssnitt som redan från början är fullt anpassat för mobilanvändning. Systemet kan erbjudas i molnet som en tjänst och också med ett antal olika driftsalternativ.