​Lidl förenklar sin IT med SAP HANA

Med över 10000 butiker och 130 distributionscentra i 26 länder är Lidl den ledande discountern inom dagligvaruhandel i Europa. Nu satsar Lidl på SAP HANA som IT-plattform och central beståndsdel av sin framtida IT-strategi.

Lidl sökte ett nytt, men lönsamt sätt att harmonisera och förenkla sin IT-infrastruktur, som inte hunnit ikapp företagets starka tillväxt och internationella expansionskurs. Samtidigt ville Lidl få en snabbare och bättre syn på sitt sortiment och den aktuella efterfrågan på tvärs över alla försäljningskanaler. Nu sätter Lidl sitt SAP ERP system och sitt SAP Business Warehouse på SAP HANA och inför nu även SAP Customer Activity Repository (SAP CAR). Med SAP CAR får Lidl möjlighet att förskaffa sig realtidsinsikt om hur de enskilda butikerna presterar och kan därmed tidsnära informera de olika affärsområden om samtliga kundinteraktioner och aktuella butiksbestånd, vilket i sin tur möjliggör en långt noggrannare och effektivare styrning av logistik-, butiks-, och merchandisingflödena.

– Hitintills behövde vi 24 timmar för att kunna utvärdera och reagera på de dagliga operativa nyckeltalen från varje butik, säger Alexander Sonnenmoser, ansvarig för IT-system inom Lidls ledningsgrupp.Tack vare SAP CAR analyserar vi nu Point-of-Sale data flera gånger om dagen i realtid.

Lidl vill utöka sin ledande position i branschen genom att expandera sin verksamhet till USA. SAP HANA plattformen kommer vara en bärande del i IT-strategin som ska stöda Lidl att nå detta mål.

Klicka här för att läsa originalpressmeddelandet.