Världens största B2B e-handelsnätverk mot tvångsarbete och människohandel

Världens största B2B e-handelsnätverk, Ariba, har inlett samarbete med organisationen Made in a Free World, som har den mest omfattande databasen runt tvångsarbete. Tillsammans vill de skapa en molnlösning som kommer att hjälpa företag att både upptäcka och förhindra tvångsarbete och människohandel inom de oftast långa leveranskedjorna och möjliggöra störstmöjliga transparens för de inköpta varornas och tjänsternas ursprung.

Problemet når sannolikt in i många företags globala leveranskedjor. Idag uppskattas attmellan 20 och 30 miljoner människor tvångsarbetar hos underleverantörer. I takt med att både nationell och EU-lagstiftning kräver transparens gällande arbetsvillkor av alla parter inom en leveranskedja och konsumenterna långt mer efterfrågar hållbara produkter, har insikt i hela leveranskedjan flyttat upp på företagens agenda.

– Vi lever i en digitalt uppkopplad och datadriven ekonomi, och vi har de verktyg och den information som behövs för att upptäcka och avsluta tvångsarbete och slaveri säger Justin Dillion, grundare och VD för Made in a Free World – ett nätverk av individer, grupper och företag att arbeta tillsammans för att förhindra tvångsarbete och slaveri.

Mer än 1,9 millioner företag i 190 länder använder Aribas molnbaserade nätverk som omfattar 76 procent av företagen på ”Global 2000” listan. Och i Made in a Free World’s FRDM@databas finns det idag mest omfattande register över tvångsarbete och människohandel. Vi vill göra skillnad, och ge företagen en konkret möjlighet att säkerställa mänskliga rättigheter inom de inköps- och leveranskedjor de är involverade i.

– Självklart kan inköpsrutiner och produktion placeras utanför företaget, men man kan aldrig outsourca ansvaret, säger Charlotte Wedell-Neergaard, Nordic Sales Director, Procurement & Cloud på SAP, som äger Ariba sen 2012.

En modern lösning på ett bekant problem

Ariba Network är en molnlösning som sköter hela inköpsprocessen för företag: från att hitta leverantörer till betalning. I detta affärsnätverk äger handel rum som idag uppskattas till mer än 800 miljarder US-dollar per år. På bara en timme skickas 71.000 inköpsorder och 224.000 fakturor – digitalt.

Made in a Free World’s databas kartlägger innehållet i otaliga produkter och tjänster, ända ner till råvaror och arbetskraft. Genom att integrera informationen, får användande företag inom nätverket en unik insyn för att:

  • bedöma kostnader och leverantörskedjor mot FRDM-databasen och därmed få inblick i områden med risk för tvångsarbete.
  • Uppmärksamma företag på framtida risker genom att jämföra olika leverantörers prestanda och indikatorer som omdömen, betalningshistorik, hållbarhet, etc.
  • identifiera alternativa leveranskällor som garanterar transparens och rättvisa arbetsvillkor
  • få tillgång till kategorispecifika metoder för att upptäcka tvångsarbete och kunskap om hur problemet kan åtgärdas.

    För mer information om Ariba och i en fri värld, klicka här.

    Om Ariba, ett företag som ägs av SAP

    Ariba är idag världens största affärsnätverk. Ariba kombinerar ledande molnbaserade applikationer för företag med världens största webbaserade handelsplats. Det ger företagen möjlighet att upptäcka och samarbeta med ett globalt nätverk av partners. Som användare av Ariba® Network, kan företag oavsett storlek erbjuda sina produkter och tjänster globalt och sköta sina inköp samt effektivt och ändamålsenligt hantera sina tillgångar. Företag runt om i världen använder Ariba Network för att förenkla handeln sinsemellan och för att dra nytta av insikterna i affärsnätverket. För mer information, se www.ariba.com