​SAP öppnar för nya plattformstjänster i molnet

SAP lanserar i dag flera nya plattformstjänster i SAP HANA Cloud och SAP HANA Vora, en ny minnesbaserad lösning för Hadoop. Det gör att företag av alla storlekar får ännu fler möjligheter att anpassa och digitalisera sina verksamheter. Samtidigt stödjer SAP nu också öppna plattformsprojekt genom att erbjuda ett program för SAP HANA Cloud Platform med Cloud Foundry och OpenStack.

SAP HANA Vora för Hadoop
SAP HANA Vora är en ny minnesbaserad frågemotor som vänder sig till IT-chefer, utvecklare och dataanalytiker. Den fungerar direkt med Apache Spark och ger en bättre och mer interaktiv Hadoop-analys.

Företag måste i dag hantera stora utspridda datamängder och affärsprocesserna är inte alltid i linje med företagsappar, analysverktyg och olika datakällor. SAP HANA Vora kan förbättra beslutsfattandet genom att skapa en tydlig överblick över all information och göra det möjligt att genomföra interaktiva analyser av all företags- och Hadoop-data. Samtidigt får IT-avdelningen ett enhetligt administrationsverktyg för alla utspridda miljöer.

SAP HANA Vora kan hjälpa företag i en rad olika branscher som hanterar stora datamängder, t.ex. finansiella tjänster, telekom, sjukvård och tillverkningsindustri. De kan använda SAP HANA Vora för att bland annat:

  • Minska riskerna för bedrägerier genom att upptäcka avvikelser i finansiella transaktioner och kundernas historiska data.
  • Optimera bandbredd i telekommunikationen genom att analysera trafikmönster för att undvika flaskhalsar i nätverket och förbättra nätverkskvaliteten.
  • Använda förebyggande underhåll och förbättra processerna för produktåterkallelser genom att tillsammans analysera materialförteckningar, historik och sensordata.

SAP HANA Vora kommer att vara tillgänglig för kunder i slutet av september samtidigt som en molnbaserad utvecklarversion.

Förenkla öppen apputveckling med SAP HANA Cloud Platform
För att stödja öppna plattformsprojekt (Platform-as-a-Service – PaaS) kommer SAP att erbjuda betaprogram för SAP HANA Cloud Platform med Cloud Foundry och OpenStack. Det utökade stödet gör att kunderna får ännu fler möjligheter att utveckla molnapplikationer och skydda sina IT-investeringar.

SAP HANA Cloud Platform har nu också fler tjänster som ger utvecklare och produktchefer tillgång till färdigbyggda och förtestade affärsprocesser som snabbt kan sättas samman i molnet för att skapa både kraftfulla och anpassade företagsappar.

De nya möjligheterna (Business Process-as-a-Service – BPaaS) i SAP HANA Cloud Platform är tillgängliga i utvärderingsversion. Bland funktionerna finns:

  • SAP hybris as a Service – En ny uppsättning tjänster för affärsutvecklare, bland annat tjänster som utökar och förbättrar SAP hybris front office med produkter som SAP hybris Commerce och SAP hybris Marketing. SAP hybris as a Service på SAP HANA Cloud Platform kommer att vara öppen för utvecklare, lösningsleverantörer, oberoende programleverantörer och IT-organisationer som vill bygga egna affärstjänster och sedan erbjuda dem till kunder eller andra utvecklare.
  • SAP Tax-Calculation-as-a-Service – Denna mikrotjänst beräknar automatiskt skatter över hela världen. Tjänsten förenklar och harmoniserar lokala skatteberäkningar i SAP och andra miljöer.

– Vårt mål på SAP är att hjälpa företag att leda den digitala förändringen i den bransch där de verkar. För att bli riktigt digitala behöver de en plattform som gör det möjligt att fatta beslut baserat på realtidsinformation. Det underlättar förändring och flexibilitet och ger en tydlig överblick över all tillgänglig data. Med lanseringen av SAP HANA Vora och de nya möjligheterna i SAP HANA Cloud Platform hjälper vi våra kunder att bli ledande i den pågående digitaliseringen, säger Quentin Clark, Chief Technology Officer och medlem av SAP:s globala ledningsgrupp.

Några av de kunder som planerar att använda SAP HANA Vora och de nya tjänsterna i SAP HANA Cloud Platform är Intel och GENBAND.

Partnererbjudanden för SAP HANA Cloud Platform
SAP har skapat ett ekosystem med partner som säljer och erbjuder tjänster för bland annat SAP HANA Cloud Platform och SAP HANA Vora. Läs mer om vad några av dessa partner säger, bland annat Arvato, Capgemini, Cloudera, Deloitte Consulting LLP, In Mind och MapR.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.