Mikael Schwarzman ny chef för molnlösningar på SAP i Norden

SAP har utsett Mikael Schwarzman till ny nordisk chef för samtliga molntjänster: infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS) samt mjukvara som tjänst (SaaS). Mikael kommer närmast från Oracle där han bland annat varit nordenchef för BI och säljchef för CRM.

Mikael Schwarzman är en del av den nordiska ledningsgruppen sedan den 1 augusti och rapporterar direkt till Jan Thorell, vd för SAP Norden och Baltikum.

Rekryteringen är en konsekvens av ökat intresse från nordiska bolag och organisationer för SAP:s molnlösningar, som växt med tresiffriga procenttal sedan 2014. Efterfrågan rör såvälprojekt inom enskilda affärsområden som personal, inköp eller kundrelationer, som för digitala transformationsprojekt för hela verksamheten. SAP leder idag molnmarknaden med 82 miljoner användare och rankar näst störst av IT-företagen räknat i molnbaserad omsättning.

SAPs molnlösningar består idag av:

  • Infrastruktur som tänst (IaaS) – SAP HANA Enterprise Cloud, som innefattar nätverk, servrar, lagring och virtualisering och databas .
  • Plattform som tjänst (PaaS) – SAP HANA Cloud Platform, som även innefattar applikationsplattform, integration, mobil applikationsutveckling. Nu kompletteras denna även med stöd för hadoop(big data samt sakernas internet(IoT)tjänster
  • Mjukvara som tjänst (SaaS) – exempelvis inom personalhantering (SAP SuccessFactors), inköp och affärsnätverk (SAP Ariba, Concur och Fieldglass) samt kundrelationer och ehandelslösningar (SAP Hybris).

Mikael ser som sin främsta uppgift att hjälpa nordiska företag att öka sin konkurrenskraft genom digitalisering. Molntjänster i olika form utgör en av de mest effektiva teknologier på vägen till att bli ett digitalt företag. Ett område med stor potential är molnbaserade affärsnätverk, där företag och organisationer kan få stora vinster genom att effektivisera tex inköpshantering av såväl direkt som indirekt materiel samt även visstids- och projektanställd personal, och samtidigt få tillgång till en global marknad – något SAP är unikt om att erbjuda.

– Molnmedvetenheten är hög bland nordiska bolag. Samtidigt är många fortsatt försiktiga med att flytta de mest verksamhetskritiska processerna till molnet, utan börjar med några funktioner i taget. SAP, vars varumärke är synonymt med kvalitet och driftsäkerhet för de mest verksamhetskritiska av alla system, är välpositionerat för att stödja såväl stegvis övergång till molnbaserade tjänster som omfattande molntransformationer, säger Mikael Schwarzman.