SAP gör realtidsrapporter till en del av ledningsarbetet

Under den pågående konferensen SAP TechEd i Las Vegas presenterades SAP Digital Boardroom, en lösning som gör att en företagsledning kan få rapporter i realtid över hur verksamheten går. Digital Boardroom används redan internt inom SAP och kommer att ge styrelser, ledningar och andra beslutsfattare bättre möjligheter att fatta affärsbeslut som baseras på verklig data.

– Genom att använda SAP Digital Boardroom kan ledningen i realtid följa verksamheten i alla delar av företaget. Allt fler verksamheter anpassas nu till den digitala ekonomin och då behövs databaserade verktyg som gör att man kan fatta rätt affärsbeslut, säger Magnus Khysing, ansvarig för affärsanalys och business intelligence på SAP i Norden och Baltikum.

Styrelser, företagsledningar och beslutsfattare får ofta förlita sig på separata rapportverktyg som presenterar informationen på ett statiskt och isolerat sätt. SAP Digital Boardroom gör i stället att användarna snabbt kan se vad som hänt tidigare, förutsäga framtida händelser och leda verksamheten effektivt i dagens digitala ekonomi.

Det inledande projektet ”The Boardroom Redefined” fick tidigare i år ett bra mottagande vid konferensen SAPPHIRE® NOW. Tanken är att SAP Digital Boardroom ska levereras i en fullt skalbar version för ett stort antal användare och till ett pris som passar alla.

SAP Digital Boardroom bygger på SAP® Cloud for Analytics och med data från SAP S/4HANA och SAP HANA® Cloud Platform kan man analysera och få en överblick över hur det går i verksamheten.

Några av fördelarna med SAP Digital Boardroom:

Total transparens: Standardiserade rapporter till ekonomi, drift, marknad och sälj som baseras på en källa i realtid utan datadubbleringar.

Ögonblickliga datadrivna insikter: Analysfunktioner med ett enkelt gränssnitt som kan hantera nya situationer löpande och underlätta beslutsfattandet.

Enklare processer: Ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt som anpassats för tryckkänsliga skärmar på t.ex. projektorer, bärbara datorer och mobila enheter.