SAP ökar satsningen på sakernas internet

SAP ökar sin satsning på sakernas internet (Internet of Things) och tar fram nya lösningar tillsammans med kunder och partner. Det framkom under den pågående teknikkonferensen TechEd i Las Vegas. Tillsammans med Tech Mahindra erbjuder SAP en lösning som samlar in data med laddningsmönster och transformatorprestanda i elbilar. SAP samarbetar också med Tangoe för att hjälpa kunder att öka sitt affärsvärde genom att använda SAP HANA för sakernas internet.

Samtidigt har SAP skapat en helt ny utvecklingsenhet, Internet of Things (IoT) & Customer Innovation. Där samlas all utveckling inom sakernas internet och Industry 4.0 för att ta fram nya lösningar för en rad olika branscher.

Den nya enheten kommer att bredda befintliga produkter som t.ex. SAP Vehicle Insights, Digital Farming, Predictive Maintenance och SAP Connected Logistics. SAP:s stora partnernätverk kan också bygga nya applikationer med SAP HANA Cloud Platform for the Internet of Things (IoT) för att hjälpa kunder att ansluta applikationstjänster, enheter och sensorer för maskiner och fordon.

Marknaden för teknik inom sakernas internet växer snabbt och McKinsey uppskattar att de ekonomiska effekterna kommer att uppgå till mellan 3 900 och 11 100 miljarder USD per år under 2025.

– SAP har en unik position att fortsätta sina innovationer och vara en marknadsledare inom sakernas internet. Vi har en stor kundbas, flera pågående innovationsprojekt tillsammans med kunder och partner och det branschkunnande som behövs för att utveckla nya lösningar och leverera värde till våra kunder, säger Stefan Frank, expert för Sakernas Internet (IoT) på SAP Sverige.