SAP samlar all analys i molnet

SAP presenterar SAP Cloud for Analytics, en ny molnbaserad lösning som samlar all affärsanalys, applikationer för finansiell planering samt datavisualisering i en och samma tjänst. Tjänsten bygger på SAP HANA Cloud-plattformen och kommer att fungera med befintliga SAP-lösningar och appar från andra leverantörer som t.ex. Google Docs och Google Sheet. Tack vare SAP:s konsumentanpassade användargränssnitt kan alla medarbetare utan särskilda förkunskaper använda funktioner för planering, prediktiv analys, visualisering och beslutstöd för att i realtid mäta prestanda, analysera trender, göra prognoser och samarbeta för att fatta bättre affärsbeslut.

– SAP Cloud for Analytics är något verkligen nytt och unikt på marknaden. Därmed har vi den bredaste funktionaliteten av alla tillgängliga molnlösningar där våra konkurrenter är betydligt smalare och bara levererar en specifik funktion i molnet eller en applikation för ett speciellt ändamål. Dessutom kan kunderna analysera både den data som finns i minnet på SAP HANA Cloud och den data som ligger kvar i datacenter eller i ett annat moln. Vår designfilosofi att erbjuda ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt gör också att våra kunder kan komma igång snabbare, till en lägre kostnad och samtidigt nå högre affärsvärden, säger Mikael Schwarzman, nordisk molnchef på SAP.

SAP kommer att leverera SAP Cloud for Analytics i en skalbar fleranvändarmiljö som gör att enskilda personer och företag snabbt kan komma igång. Några av fördelarna för kunderna:

1. Enhetliga funktioner för BI, planering, budgetering och prediktiv analys i en och samma produkt, levererad som en ren molntjänst.

2. Arbetsflöden i applikationen som gör att realtidsanalysen direkt kan leda till konkreta aktiviteter.

3. Tillgång till all information gör att affärsanvändaren enkelt kan samla in, utvärdera och kombinera data – oavsett informationens storlek och om den finns i molnet eller i egna system.

4. Tjänsten levereras på en pålitlig och skalbar plattform och med ett flexibelt och intuitivt gränssnitt som utformats för affärsanvändare.

5. Finansexperter och analytiker kan snabbt och enkelt bygga planeringsmodeller, analysera data och samarbeta med andra delar av företaget.

6. Möjlighet att hitta marknadstrender baserat på analys av data från sociala medier så att man t.ex. kan justera hur mycket som behöver finnas i lager för att möta kommande efterfrågan.

– SAP och Google samarbetar för att ge kunderna ännu mer kraftfulla analysmöjligheter. Användare av Google Apps for Works kommer till exempel att kunna bädda in, uppdatera och redigera innehåll från SAP Cloud for Analytics direkt i Google Docs och Google Sheets, säger Prabhakar Raghavan, VP Engineering, Google Apps.

Se mer information på:  

http://news.sap.com/redefine-analytics-sap-cloud-for-analytics/