​SAP mycket nöjd med årsresultatet 2015 i Norden

Jan Thorell, vd för SAP Nordics & Baltics, kommenterar det nordiska resultatet:

– Vi är mycket nöjda med resultatet för 2015 i Norden och Baltikum. Det bekräftar helt våra förväntningar på en hög tillväxt både inom applikationer och plattformar i molnet.

– SAP Nordic and Baltic mer än fördubblade omsättningen för samtliga molnlösningar jämfört med föregående år, mätt med årligt kontraktsvärde (ACV). Inom molnapplikationer var efterfrågan högst inom kund- och personalhantering.

– Samtidigt redovisade vi bra resultat inom lokala applikationer och plattformar där omsättningen för SAP HANA ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Vår nya applikationssvit SAP S/4 HANA tas emot väl av både befintliga och nya kunder, vilket gör den till den snabbast växande SAP-applikationen någonsin.

– Sammanfattningsvis ser vi en ökad dragningskraft på programvarumarknaden när företag vill ha stöd och nya applikationer för att påbörja sin digitala transformation.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.