Chris är försäljningsdirektör för SAP:s mjukvarulösningar. Hans primära uppgift är att stödja affärsområdesansvariga på de existerande företagskunderna i deras digitala affärsutveckling. Chris var tidigare vd för SAP Svenska.

Före SAP var Chris Sverige-chef för Oracle. Han har gedigen erfarenhet från försäljning, rådgivning och mjukvarubranschen sen tidigare.

Chris erfarenhet spänner 30 år i IT-branschen, där han jobbat i chefspositioner bla för Oracle, HP, ABB, Acando och e-motion Technology. Chris är utbildad officer och pilot vid brittiska flygvapnet. Vad han gillar mest: att diskutera konkret affärsvärde med områdes- och företagsledare, och hur företag bäst rustar sig i en digital affärsmiljö. Anhängare av strategiskt öppen innovation, som bevisligen har kraften att både förenkla och omdana företagens verksamhet och beslutsfattande i alla led.