​Nya generationen av medarbetare och chefer föredrar kontinuerlig uppföljning framför årliga uppföljningssamtal

De årliga utvärderingarna och utvecklingssamtalen räcker inte längre. Den nya generationen av medarbetare kräver direkt och kontinuerlig feedback kopplat till specifika ämnen. Många organisationer ser en begränsning i det gamla arbetssättet med årliga utvecklingssamtal och ser stor potential att öka medarbetarnas prestation med kontinuerlig feedback. Samtidigt behöver medarbetare och chefer kunna lämna och komma åt feedbacken enkelt och helst mobilt. Därför har SAP SuccessFactors utvecklat ett ännu enklare och mer mobilt sätt för kontinuerlig feedback.

Nya Continuous Performance Management är en del av den molnbaserade HCM-lösningen SAP SuccessFactors Performance & Goals. Den ger HR-avdelningar, chefer och medarbetare nya verktyg för att kontinuerligt se till att man arbetar mot gemensamma mål, gör rätt saker och får det stöd som behövs – inte enbart vid det årliga utvecklingssamtalet utan löpande under hela året.

Att mäta medarbetarnas prestationer kan vara en av de svåraste aktiviteterna i en organisation. Framförallt finns ofta två stora brister med det traditionella HR-arbetet: avsaknaden av koppling mellan affärsstrategier och uppföljning. Det kan i sin tur ge negativa konsekvenser både för organisationens prestanda och de anställdas arbetsmoral.

Men en förändring håller på att ske inom många organisationer. I stället för att spela ut de anställda mot varandra genom att använda gamla arbetsmetoder som rankingsystem och betygskurvor börjar allt fler att göra om den interna kulturen och ta tekniken till hjälp för att få alla inom organisationen att arbeta mot gemensamma mål.

Utvecklingssamtalen ger inte en rättvisande bild
– Det årliga utvecklingssamtalet är en av de minst uppskattade och mest gammalmodiga aktiviteterna för både medarbetaren och chefen. Ett år är väldigt lång tid och därför kan båda parterna känna att utvecklingssamtalet inte heller ger en rättvisande bild. Den nya generationen av både medarbetare och chefer är dessutom vana att få feedback och kommentarer i närapå realtid, inte bara privat utan också på jobbet, säger Mikael Schwarzman, Nordisk molnchef på SAP.

Enligt Mikael Schwarzman fokuserar allt fler organisationer nu på att förenkla kopplingen mellan mål och resultat. Samtidigt blir det allt viktigare med omedelbar återkoppling, inte bara för chefen utan också för medarbetaren. Just detta vill SAP SuccessFactors förenkla med den nya funktionen.

Det finns flera fördelar för en organisation att använda Continuous Performance Management inom SAP SuccessFactors Performance & Goals:

  • Anställda kan ta ett större ansvar för sitt eget arbete genom att t.ex. dokumentera framsteg, sammanställa resultat och hålla sig uppdaterad med affärsmålen – och att sedan få den feedback och utbildning som behövs för att fortsätta förbättras
  • Chefer kan få en heltäckande bild av vad deras team arbetar med och ge ett återkommande och effektivt stöd till medarbetarna
  • Personalavdelningen kan följa hur ofta enskilda samtal genomförs inom organisationen, påminna medarbetare och chefer att hålla utvecklingssamtal och ge råd om effektiv utbildning

Mikael Schwarzman uppmanar företag att arbeta med kontinuerlig verksamhetsstyrning genom tre tydliga steg:

  1. Börja med att identifiera och kommunicera tydliga mål och ge de anställda rätt verktyg för att samarbeta kring delmålen.
  2. Nästa steg är att ompröva hur ni arbetar med mentorskap och coachning. Idag handlar mentorskap i större utsträckning om att hjälpa adepten hitta rätt kunskapsbärare både inom och utanför den egna organisationen.
  3. Etablera ”peer-to-peer” nätverk för lärande i organisationen.