​Magnus Khysing ny Nordenchef för SAP-bolaget Concur

SAP har tillsatt Magnus Khysing som Nordenchef för det SAP-ägda bolaget Concur. Magnus Khysing har lett SAP:s nordiska beslutsstödsdivision sedan mitten av 2014. Nu kommer han att ansvara för den nordiska verksamheten för programvara inom resor och reseräkningar mot företag och organisationer i Norden. Concur köptes av SAP hösten 2014 och fokus är nu på en stark regional expansion.

SAP Concur erbjuder molntjänster för individuella reserekommendationer, resebokningar och reseräkningar som fullt ut kan integreras i företagens kärnaffärssystem. Det innebär att affärsresenärer kan spara både tid och kostnader. I den helt digitaliserade tjänsten kan de göra allt från att boka resor till att ändra och avräkna sina resekostnader – utan att behöva gå igenom en krånglig pappersexercis med kvitton, flygbiljetter, incheckningsbevis och hotellfakturor.

I dag är 20 000 företag med 30 miljoner användare över hela världen anslutna till denna nätverkstjänst i molnet, men mycket är fortfarande pappersbaserat. Merparten av nordiska företag, organisationer och myndigheter sköter sin reseplanering och sina reseutgifter på det traditionella sättet trots att kostnader för resor är den tredje största utgiftsposten. SAP Concur har därför en bra position på en mycket lukrativ tillväxtmarknad i Norden.

På sikt kommer också man också utöka sin tjänst med rekommendationer om hur företag kan sänka sina resekostnader. Med virtuella samarbetsmöjligheter kan företagen enklare sänka sina egna miljöutsläpp och leva upp till de miljömål som sattes i Paris i december 2015.

SAP Concur har redan ett stort och växande tjänstenätverk med åtskilliga researrangörer, hotell och flygbolag, t.ex. Lufthansa, HRS och Hertz i Europa. Nu är målet att utöka samarbetet med researrangörer och resetjänster på den nordiska marknaden.

Molntjänsterna är utformade för att korta den oftast långdragna processen från resebokning till ersättning. Dessutom tar tjänsten fram miljövänliga alternativ och ger den enskilda medarbetaren möjlighet att inom den interna resepolicyn bidra till att minska miljöpåverkan.

I dag lägger den genomsnittlige medarbetaren i Sverige uppskattningsvis ned cirka 4-5 timmar på reseplanering och reseräkningar varje månad. Nyligen lade svenska regeringen fram ett förslag om att sänka resekostnaderna och öka Sveriges myndigheters bidrag till miljön genom att ersätta resor med virtuella samarbetsformer. Inom både privata företag och offentliga myndigheter ser SAP Concur därför stor marknadspotential för sina tjänster.