Martin Schirmer återvänder till SAP som ny chef för Norden och Baltikum

Martin Schirmer har utsetts till ny verkställande direktör för SAP i Norden och Baltikum från den 1 mars 2016. Han återvänder därmed till SAP efter ett år på molnföretaget Workday som Regional Vice President, Continental Europe. Martin kommer att ha sin bas på Köpenhamnskontoret och efterträder Jan Thorell som framgångsrikt lett verksamheten i Norden och Baltikum under sex år.

Martin Schirmer började på SAP 1995 och har över tjugo års erfarenhet av internationellt arbete. Hans tidigare SAP-karriär omfattar ledande positioner inom SAP Afrika och Europa, bland annat rollen som försäljningsansvarig för SAP i Storbritannien och Irland under 2014.

– Tack vare sin innovationsstrategi ligger SAP i framkant av den digitala transformationen inom alla branscher, affärsområden och företagsstorlekar. De nordiska och baltiska länderna är kända för sin förmåga digitalisera och snabbt ta till sig den senaste tekniken. Det gör regionen till en spännande marknad med gott om tillväxtmöjlighet för SAP. Min ambition är att öka våra marknadsandelar och vårt ekosystem, säger Martin Schirmer.

– Det faktum att vi nu har förmånen att välkomna Martin tillbaka till oss är talande för styrkan i SAP:s produktportfölj, marknadsdominans och dragningskraft på kunder och partner. Den nordiska och baltiska regionen är viktiga strategiska tillväxtområden för SAP. Martins kunskap, erfarenhet och handlingskraft är precis vad vi behöver för att ytterligare utvidga vårt molnerbjudande och våra digitala affärer i hela regionen, säger Darren Roos, General Manager, SAP EMEA North.

Martin kommer att rapportera direkt till Darren Roos, General Manager, SAP EMEA North.