​SAP lanserar nya lösningar för att digitalisera hanteringen av tillgångar

SAP lanserar två nya lösningar för att digitalisera hanteringen av företags tillgångar och underhållsverksamhet – SAP Asset Intelligence Network och SAP Predictive Maintenance and Service. Båda lösningarna hjälper tillverkare av utrustning, tjänsteleverantörer och tillgångsoperatörer att dra nytta av sakernas internet (IoT) genom sensorer och smarta enheter.

Nyheten presenterades under den pågående branschmässan Hannover Messe och lösningarna har utvecklats i samarbete med det tyska företaget Endress + Hauser.

– Framtidens produktion, servicetjänster och operatörer kommer att agera i nätverk i stället för i separata silor. De nya lösningarna ger tillgång till de applikationer och det affärsnätverk som krävs för att alla involverade ska kunna fatta rätt affärsbeslut och arbeta mer proaktivt, säger Stefan Frank, ansvarig för Extended Supply Chain på SAP Sverige.

– Vi befinner oss nu i ett läge där affärsutmaningar som att balansera kostnader, risker och prestanda möts av nya tekniska möjligheter som minnesbaserad analys och plattformar i molnet. Sakernas internet hjälper maskiner att prata med affärssystem och med våra nya erbjudanden får man både nätverket och förmågan att omsätta kunskaperna till affärsresultat, säger Hans Thalbauer, general manager, Extended Supply Chain på SAP.

SAP Asset Intelligence Network – säkrar datakvaliteten genom hela livscykeln för produkter och tillgångar
Med SAP Asset Intelligence Network får man tillgång till ett enda globalt register över modell- och utrustningsinformation. Nätverket ger en säker molnplattform för att ansluta flera affärspartner vilket gör att samarbetet sker genom ett centralt clearinghus och en kommunikationscentral – oavsett om det är internt eller mellan olika företag. Med hjälp av en molnbaserad portaldelning med ett standardiserat innehåll kan alla affärspartner använda samma enhetliga definitioner.

– I dag räknar jag med att varje enhet vi tillverkar på Endress + Hauser är automatiskt tillgänglig i kundernas SAP-system tillsammans med all relevant livscykelinformation. Rätt information i rätt tid är oerhört värdefullt eftersom det förbättrar effektiviteten och därmed hela företagets resultat, säger Klaus Endress, President of the Supervisory Board, Endress + Hauser.

Läs mer om SAP Asset Intelligence Network på www.sap.com/ain eller i bloggen.

SAP Predictive Maintenance and Service – kapar kostnader och ökar tillförlitligheten
Verktyget SAP Predictive Maintenance and Service är utformat för att hjälpa företag att minska underhålls- och servicekostnader, öka tillgängligheten och kontrollera företagets tillgångar. Genom att använda prediktiv analys på en SAP HANA-plattform, behandlas stora mängder driftdata i realtid från sensorer och smarta enheter.

Verktyget har färdiga funktioner som analyserar sensordata och övervakar utrustning på distans. Samtidigt skapas prediktiva modeller för maskininlärning och integration med affärssystem som ger snabba korrigerande åtgärder i service- och underhållssystem för att undvika oplanerade driftstopp.

– Att kunna förutse händelser och underhåll bidrar till att öka effektiviteten och prestandan hos våra företagskunder. Med SAP Predictive Maintenance and Service kan vi anpassa våra produkter och tjänster till kundernas användningsmönster och verksamhetsbehov, säger Falko Lameter, CIO på KAESER Kompressoren.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på engelska.