SAP HANA på POWER erbjuder större fördelar än x86

I augusti 2015 tillkännagav SAP och IBM att SAP Business Warehouse-distributioner på SAP HANA integreras med IBM Power Systems. Det går nu att uppnå en nivå av flexibilitet, upptid och prestanda som är helt unik. Nu, ett halvår efter introduktionen, har vi flera nya milstolpar att rapportera.

IBM Power Systems är den första plattformen certifierad av SAP för flera virtualiserade SAP HANA produktionsmiljöer. Virtualiseringsmotorn PowerVM, som endast finns tillgänglig på Power Systems, ger SAP-kunder möjlighet att köra upp till fyra virtualiserade SAP HANA produktionsdatabaser på samma fysiska server. Detta gör det möjligt att implementera en IT miljö som är mindre komplex, med färre system utan att kompromissa med krav på prestanda och tillgänglighet. Kunder som väljer Power Systems kan också utnyttja de marknadsledande funktionerna hos PowerVM för att dela resurser och skala SAP HANA miljön dynamiskt som en privat molnlösning eller integrerat i en hybrid molnlösning. Slå på nya resurser som core och minne när det behövs, och betala för det först då.

Dessutom ges SAP-kunder fler valmöjligheter vid distribution av SAP Business Suite som drivs av SAP HANA och SAP Business Warehouse-skalning med SAP HANA. Detta utökade stöd innebär äntligen en möjlighet att köra SAP HANA och analysprogram på en plattform som designats från grunden för att maximera prestanda och tillgänglighet, för affärskritiska lösnigar..

Vad innebär det här för dig som kund?

Power Systems säkerställer att kunder som kör SAP HANA kan dra fördel av världens mest flexibla infrastrukturplattform, IBM Power. Partnersamarbetet levererar fördelar på tre viktiga sätt:

  • Minskad komplexitet: En virtualiserad miljö hjälper organisationer att undvika mycket av den komplexa hantering som ofta krävs i ”bare metal”-infrastrukturer. De ökar också avsevärt flexibiliteten, effektiviteten och förmågan att anpassa produktiosmiljön till dagens föränderliga affärsklimat.
  • Snabbare ROI: Att kombinera flera miljöer (exempelvis test och produktion) inom färre men högpresterande system resulterar i snabbare avkastning på investeringar vid förvärv av ny infrastruktur. Lägre investeringar i mindre hårdvara som nyttjas bättre. Färre men större system innebär också minskat behov av kapacitetsplanering.
  • Konsolidering: Power Systems är den enda serverplattformen som garanterar systemprestanda vid upp till en bibehållen nyttjandegrad på 80 procent. Det säkerställer att kunder tryggt kan konsolidera fler och större miljöer. Något som blir allt viktigare efterhand datamängder växer och analysverktyg blir tillgängliga för fler inom organisationen. Färre men större system innebär också kraftigt minskat behov av kapacitetsplanering

Detta är det senaste i en lång rad av produktiva partnersamarbeten mellan IBM och SAP. Vi erbjuder en mer flexibel, mer driftsäker och mer responsiv infrastrukturplattform. Vi förväntar oss fler tillkännagivanden under de kommande månaderna och jag ser fram emot att se vad våra gemensamma kunder kommer att kunna uppnå på en öppen, skalbar och kostnadseffektiv plattform.

Läs mer om SAP HANA på IBM Power Systems och läs IDC-rapporten. Kom och träffa oss på SAP Innovation Forum så inleder vi dialogen om dina möjligheter!

Kristoffer Pettersson, IBM Power Systems

kristofp@se.ibm.com, +46 (0)70 793 0533