​SAP förnyar beslutsstödet för att underlätta digitalisering

Under det pågående evenemanget SAPPHIRENOW i Orlando, USA, lanserade SAP nyheten att den omfattande lösningsportföljen för analys och beslutsstöd stöps om för att underlätta företagens digitalisering. Alla analys- och beslutsstödslösningar samlas under namnet SAP Business Objects. Avsikten är att ge enklare orientering mot datatyper och konsumtionssätt.

Kunderna kan nu välja mellan följande lösningar och paket:

SAP Business Objects Cloud

SAP Business Objects Cloud, tidigare känt som SAP Cloud for Analytics, är nu den mest omfattande analyslösningen i molnet. I den förnyade portföljen kan företag mycket enklare blanda och förbinda existerande datakällor från ERP-system, Business Warehouse-användningar, SAP Business Objects Lumira-modeller, SAP Business Objects-planering och konsolidering, SAP SuccessFactors-lösningar, Salesforce och Google Drive. Dessutom finns stöd för uppkoppling mot SAP HANA-plattformen vilket innebär att användare inte längre behöver ladda upp data i molnet för att göra analyser. Det underlättar både historiska och nu även prediktiva analyser.

SAP:s uppmärksammade SAP Digital Boardroom som bygger på SAP Business Objects Cloud är ett beslutsstöd som är speciellt anpassat för ledningsgrupper. Nu kommer SAP att erbjuda bransch- och affärsområdesspecifika versioner. Det gäller exempelvis för ekonomi- och finansfunktionen, Human Resources, telekommunikation, handel, life sciences, hälso- och sjukvård, kemisk tillverkning, biltillverkning samt olje-, gas- och gruvindustrin.

SAP Business Objects On-Premise

Tre omgjorda utgåvor av SAP Business Objects erbjuds för företag som vill göra analys och beslutsstöd i egen regi. Samtliga erbjuder enklare uppgradering och konfigurering och en skalbar och öppen plattform som stödjer över 200 datakällor. Det inkluderar stöd för direkt tillgång till stora datavolymer från SAP HANA, Hadoop och SAP Business Objects Cloud samt en mer flexibel visualisering genom SAP Business Objects Lumira. Kunden väljer mellan tre paket:

  • SAP BusinessObjects Enterprise, premium edition – ett komplett paket bestående av beslutsstöd, mobil och prediktiv kapacitet, big data analytics för t.ex. sakernas internet, samt i tillägg SAP HANA Vora, som analyserar distribuerade stora datavolymer från företagsegna och Hadoop-system.
  • SAP BusinessObjects Enterprise, professional edition – ett modernt och integrerat beslutsstöd för rapportering, visualisering och analys som gör det enklare att få fram insikter och fatta kvalificerade beslut.
  • SAP BusinessObjects Enterprise, standard edition – ett paket med förinställda rapporteringsverktyg för alla användare som är tillgängligt för alla konsumtionsenheter.

Läs mer på www.sap.com/reimagineanalytics.