​SAP HANA för små och medelstora företag

SAP lanserar i dag under sin pågående konferens SAPPHIRENOW i Orlando, USA, en helt ny variant av datahanteringsplattformen SAP HANA. Den nya versionen, SAP HANA Edge Edition, hjälper små och medelstora företag att digitalisera sina verksamheter på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Den levereras förinställd tillsammans med SAP:s lösning för prediktiv analys som underlättar för mindre företag att planera och simulera sannolika resultat i framtiden.

Den nya datahanteraren tillhandahålls uteslutande av SAP:s återförsäljare för små och medelstora företag. SAP HANA Edge Edition ger alla SAP-partner en möjlighet att möta det växande behovet av data- och analysplattformar när mindre företag tar steget mot att digitalisera sina verksamheter.

Dessutom har SAP vidareutvecklat SAP HANA med nya funktioner som gör att kunderna t.ex. kan:

  • Hantera och analysera grafisk data – och visualisera komplexa sammanhang mellan kontakter, orter och saker. Det ökar förmågan att upptäcka nya samband på marknaden.
  • Förutse och återge belastningar – så att IT-funktionen kan följa systembelastningar i realtid och återge dem på ett annat system. På så sätt kan man värdera vilken inverkan nya funktioner och uppgraderingar har innan ett nytt system går i produktion.
  • Få utvidgad service under hela plattformens livscykel.

I takt med att hybridmodeller – en blandning mellan moln- och egenförvaltade lösningar – blir standard hos stora företag behövs också utökade tjänster för att bemöta de nya kraven. SAP lanserar därför ett speciellt program som ger befintliga kunder direkt tillgång till hybridversioner av datahanteringstjänster i molnet.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet på engelska.