​En god bank är en digitaliserad bank

Traditionella banker upplever sen längre ett tydligt avbräck i kundlojalitet, som uppstår av att en ny typ av digitala finans- och betaltjänster formas på marknaden. Oftast av helt branschfrämmande tjänsteföretag. Samtidigt har man hårdsatsat på digitala kanaler mot kund, men då framförallt för rutinärenden och transaktioner. Man har dock inte tagit steget att nyttja digitala kanaler för just personlig rådgivning. Kunden möter banken enbart i rådgivningssituationen, och det är här banken skapar lojalitet. Behovet är stort, men förtroendet hos yngre generationer på nedgång.

Banker måste alltså förmå sig till att klättra högre i värdekedjan – bort från traditionella transaktioner tillbaka till personlig finansiell rådgivning – i digital skepnad.

Rörlig arbetsmarknad kräver uppdaterad riskvärdering

Ser man de komplexa regelverken som gäller för bankverksamhet och bankstyrning, skulle det vara uppenbart nödvändigt för finansavdelningen och riskhanteringen att tillsammans säkra regelefterlevnad och kontroll. Dagens IT-stöd, som oftast baserar på flertalet egenutvecklingar med gigantiskt integrationsuppbåd, klarar dock inte att på ett tids- och resursmässigt flexibelt sätt leverera de data som krävs för situationsanpassade finans- och riskvärden.

Om vi dessutom rör oss mot en arbetsmarknad med mer inslag av tillfälliga jobb, behöver man stödja risken för tex utlåning på andra faktorer än anställning. Ännu en stor utmaning som förstärks av snabba marknadsväxlingar och en uppsjö av analysfaktorer att ta hänsyn till.

Tillgång och hantering av data är den enskilt viktigaste IT-faktorn för framtidens bank

Sammanlagt mynnar de två stora branschhoten i ett akut behov att kunna anpassa sig till både förändrade kundbehov och möta kraven på insyn och smidighet i själva verksamhetsstyrningen – samtidigt.

Här kommer nu ett omtänk inom IT tvunget in i spelet. Det går inte längre att bara modernisera enskilda delar eller sätta digitala gränssnitt. För banker är tillgång och hantering av data den enskilt viktigaste faktorn för att bemästra utmaningarna.

Om banker vill fortsätta att ligga i framkant är de i behov av en digital agenda som underlättar att skapa personanpassade tjänster till kunderna och samtidigt effektivisera hela verksamheten. När hela bankverksamheten binds samman får bankerna mer spelrum att renodla sin specifika verksamhet och öppna upp för nya behovsorienterade kundportföljer bortom de egna produkterna.

Banker som kan överkomma transaktionsmodellen och gå från historisk, statisk planering och exekvering till realtidsprocesser och realtidsanalyser, kommer även kunna erbjuda en förstklassig kundservice med personanpassade produkter. Framtidens goda bank är därför per definition en digitaliserad bank.

Anders Efraimsson, SAP-expert inom bank och finans