​Nordiska banker behöver påskynda sin digitala transformation

Bara en av fyra banker i Europa har en övergripande digital strategi på organisationsnivå. Det visar en ny SAP-rapport utförd av IDC Financial Insights. I studien ”Digital-Ready Bank” har över 250 banker intervjuats och resultatet visar att digital transformation i stor utsträckning sker i front office. Det bidrar ofta till att skapa så kallade innovationsöar som hindrar utvecklingen från att genomsyra alla delar av organisationen.

Nordiska banker utmärker sig inte särskilt i undersökningen. Undantaget är när det handlar om när i ett digitalt transformationsprojekt som IT-avdelningen involveras. Här visar studien att de nordiska företagen är något bättre på att tidigt engagera IT – vilket också är en stark framgångsfaktor för att projektet ska lyckas. Enligt de tillfrågade var 57 procent av de projekt som tidigt involverade IT bland de mest framgångsrika.

Majoriteten av de nordiska bankerna beskriver att digital transformation först och främst är kopplat till kundnära aktiviteter och att CTO eller CIO är den som oftast leder arbetet med att digitalisera verksamheten.

Jerry Silva, forskningschef på IDC Financial Insights, menar att det behövs en Chief Digital Officer (CDO) för att digital transformation ska bli en del av en banks DNA och strategi. Rollen är fortfarande både ny och ovanlig, men handlar om att sammanföra olika funktioner och avdelningar i organisationen så att samtliga processer, plattformar och tekniker samordnas och strävar mot samma mål.

Studien visar också att de två viktigaste faktorerna för att lyckas digitalisera hela organisationen är att dels skapa en samarbetskultur, dels en digital kärna som ger goda analysmöjligheter och öppna, flexibla plattformar.

Det digitala ledarskapet behöver också förstärkas. Bara 9-12 procent ansåg att deras insatser i dag är strategiska nog för att på sikt kunna utveckla den existerande affärsmodellen.