​SAP köper innovationsföretag inom sakernas internet

SAP köper det Trondheim-baserade innovationsföretaget Fedem Technology AS. Bolagets teknik blir grunden för en global satsning på fysikdrivna simuleringsplattformar för sakernas internet (Internet of Things).

SAP som är ett av världens största programvaruföretag gör därmed sitt första strategiska uppköp inom sakernas internet – en marknad som förväntas växa stort de närmaste åren.

Fedem blir en viktig del av SAP:s globala satsning på sakernas internet. Fedems programvara för simulering använder Newtons fysikaliska lagar för att bygga en bro mellan IT-världen och fysikalisk teknik genom virtuella modeller. Tillsammans med SAP:s plattformar och tjänster kommer det att leda till applikationer som ger helt nya insikter och affärsvärden.

– Vi ska integrera ingenjörsvetenskap, fysik och matematik med digitalt kunnande och bli det första programvarubolaget som använder Newtons fysikaliska lagar för sakernas internet. Målet är att utveckla en molnbaserad lösning som övervakar fysiska installationer i realtid, säger SAP:s Norgechef Stefano Holguin.

Genom att använda sensorer, digitala strukturmodeller och fysikaliska lagar i plattformar och appar kan man till exempel driva vindturbiner. Risken för avbrott är då minimal eftersom man alltid har bra översikt över slitage och lättare kan göra proaktivt underhåll. Tekniken är speciellt användbar för verksamheter inom energi, olja och gas samt marin- och mekanisk industri.

Fedem Technology AS har drygt 20 anställda med huvudkontor i Trondheim och ett mindre kontor i Oslo. Företaget har utvecklat och distribuerat sin egen programvara sedan 1994 och levererat ingenjörs- och analystjänster sedan 2003. Fedem är också starkt involverat i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, både egna och som partner i externa projekt.

– Med SAP får vi en betydligt större internationell marknad för vår teknik. Med det nätverk och de plattformar som SAP använder kan vi koppla fysiska installationer till internet på ett helt nytt sätt och göra komplicerade analyser betydligt snabbare. Det handlar inte bara om att i realtid analysera hur kundens fysiska strukturer påverkas och slits utan också om möjligheten att simulera kontrollsystem för att minimera slitage, säger Fedems VD, Arnulf Hagen.

Enligt Arnulf Hagen är köpet mycket viktigt för att kunna ta tekniken ytterligare ett steg vidare.

– Den snabba utvecklingen inom sensorteknik och datakraft gjorde det aktuellt att se hur vår programvara kunde användas ännu bättre och i nya sammanhang. Med SAP får vi nu marknadens kraftigaste motor bakom vår programvara och med deras analysverktyg kan vi använda unika lösningar för övervakning av utrustning, fortsätter han.

Fedem Technology blir en del av SAP:s verksamhetsområde Digital Assets and Internet of Things, som leds av Tanja Rueckert.