Digitalisering är ingen E4 – det är steg-för-steg-orientering i varierad terräng som gäller

Under sommaren har jag funderat lite mer på hur digitaliseringen framskrider och på vad kunder, men också bekanta och vänner påtalar. Det som slog mig är att en del av de uppnådda positiva effekterna, tex ökad motivation bland medarbetare, kommer som överraskningar.

På SAP Innovation Forum, vårt årliga flaggskeppsevenemang, kom det mer än 500 kunder och 28 partners – fler än någonsin tidigare, och får man tillägga fler verksamma från olika affärsområden, alltså inte enbart IT. Nu är det absolut ingen tillfällighet, för vi vet sen flera år tillbaka, att många beslut för förnyade IT-lösningar tas inom affärsområdena, och vi har tagit ett stort steg de senaste åren att bli relevanta för fler affärsområden.

Vårt överordnade tema för året löd ”digital transformation – och var är du på denna resa?”. Det bestående intrycket från evenemanget var precis det, att fler medarbetare inom fler affärsområden ärligt söker vägar att hantera det digitala mantrat, både i egenskap av sin professionella funktion men också av sin personliga nyfikenhet.

Ett par iakttagelser från mina samtal med företagsledare och insatta i området:

För det första: fler börjar skönja digitaliseringens hot och hopp än bara för ett år sedan. Från enskild medarbetare i en speciell funktion till beslutsfattare för avdelningar eller affärsområden. Det innebär i sin tur, att man börjat befatta sig inte bara med TANKEN om vad digitaliseringen kan eller skulle kunna innebära för ens egen skull och roll, utan också med vad det skulle innebära att omsätta dessa tankar i HANDLING för avdelningen, och hur avdelningens roll då kommer att se ut inom företaget i framtiden. Det tyder på att trycket på svenska ledningsgrupper och styrelser att befatta sig med digitaliseringen som nödvändigt strategiverktyg kommer att öka – nerifrån. Alltså från de egna medarbetarna, ej främst utifrån rådande marknadskrafter. Än.

För det andra: det är fortfarande ganska mycket mantra med digitaliseringen i dagens läge. Att påstå att alla företags affärsmodeller ändras genom digitaliseringen motsvarar inte realiteten. Att upprepa att allt ”disruptas”, alltså avbryts, inte heller. Med få undantag är så icke fallet i Sverige än, eller någon annanstans. Tvärtom: de flesta företag håller stenhårt fast vid sina affärsmodeller, och söker istället att ytterligare raffinera och effektivisera dem genom att göra data inom vissa områden, affärsflöden eller affärsrelationer synliga och nyttja det för snabba förbättringar. Och det är i dagens läge fullkomligt i sin ordning.

För det tredje: jag har inte träffat på en enda företagsledare, områdeschef eller medarbetare som inte uttryckte sin förvåning. Över att saker och ting inte blev som först planerat. För att vara tydlig: oftast hade digitaliseringen av viss information, vissa flöden eller hela funktioner stora positiva följdeffekter långt utöver det man hade förutsett. På grund av denna överraskningseffekt beslöt de flesta att SEN ta ytterligare steg på vägen. Eller planerar att definitivt göra det snart.

Dessa oftast oförutsedda positiva effekterna är för mig det egentliga fröet till förändring på ett djupare plan. Menar vi allvar med att ta till oss unika teknologiska utvecklingssprång för att gagna vår egen roll, avdelning eller verksamhet (och vi vore nästintill naiva om vi inte tänkte göra det!), så låt överraskningen bli en inplanerad del på vägen till varje företags och organisations individuella digitalisering.

Det finns inga E4:or för digitalisering av ens verksamhet än, inte ens beslutade detaljplaner. Osäker terräng, med andra ord, och behov av att ta sig fram medels steg-för-steg-orientiering. Men vad som finns är den ökande erfarenheten, att digitaliseringen faktiskt leder till ett större värde – för enskilda personer som för företag i sin helhet – än de kanske tänkte sig från starten. Det är ett positivt och självförstärkande moment vi alla, men framförallt vi chefer, bör beakta och fostra inom de verksamheter vi är aktiva i.