​Ny studie visar att digitalt ledarskap ger stora fördelar

En färsk rapport från Oxford Economics med stöd från SAP visar att digitalt ledarskap lönar sig. Studien Leaders 2020 är baserad på intervjuer med över 4 000 chefer och medarbetare i 21 länder och undersöker närmare vad som kännetecknar de organisationer som har lyckats i den nya digitala ekonomin. I rapporten konstateras att de flesta organisationer skulle dra stora fördelar av att implementera ett digitalt ledarskap.

– Det är uppenbart att det behövs en ny typ av ledarskap för att lyckas i den digitala ekonomin. Unga anställda förväntar sig mer inkluderande och sociala ledare, större mångfald i ledningsgrupperna och mindre hierarki. Studien visar också att digitala ledare är bättre på att lyfta frågor om mångfald och integration. Det i sin tur kan förklaras av deras organisationer ofta har en större mångfald bland de anställda också på mellanchefsnivå – och fler kvinnliga anställda än andra företag, säger Chris Berry, Sverigechef på SAP.

Huvudfynd i studien

Bara en av fem företagsledare är i dag en så kallad digital ledare. Men en ny generation ledare med ett digitalt tankesätt är på väg och visar redan på starka resultat. Digitalt ledarskap lönar sig framför allt genom att främja:

  • Starkare ekonomiska resultat – 76 procent av de företag som enligt undersökningen har ett digitalt ledarskap visar på stora intäkter och stark tillväxt. Motsvarande siffra för övriga företag är 55 procent.
  • Nöjdare och mer engagerade medarbetare – 87 procent av de anställda uppger att de är nöjda med sitt jobb, jämfört med 63 procent på andra företag.
  • En öppnare kultur och stark återväxt av nya ledare – 21 procent fler anställda vill stanna kvar även om de får chansen att byta jobb.
  • Enklare beslutsfattande – 80 procent av de digitala ledarna fattar beslut som är datadrivna och 63 procent rapporterar att deras organisationer fattar beslut i realtid. Motsvarande siffror för andra företag är 55 procent och 46 procent. Digitala ledare arbetar också mer transparent och är mer benägna att fördela beslutsfattandet i hela organisationen.
  • Större fokus på mångfald och inkludering – Organisationer som lyckats i den digitala ekonomin har en större mångfald bland medarbetarna på mellanchefsnivå och fler kvinnliga anställda.
  • Bättre förmåga att lyssna på unga ledare – Yngre ledare (födda på åttiotalet och senare) är på stark frammarsch i ledande positioner och utgör 17 procent av de ledare som ingår i studien. Undersökningen visar att de har en mer pessimistisk syn på sin organisations digitala mognad. Dessutom rankar de sitt företags förmåga att hantera samarbeten, mångfald, ge återkoppling och minska byråkrati mellan 15 och 23 procent lägre än äldre ledare. Eftersom snart hälften av medarbetarna kommer att tillhöra dessa generationer är det extremt viktig att lyssna på dem. De vill ha förändring.

– Fynden i studien borde fungera som en väckarklocka för företagsledare. Dina anställda, unga ledare och finansiella resultat – tillsammans sänder de ett tydligt budskap om vikten av att förnya och uppgradera ledningskompetensen för den digitala tidsåldern. Det är dags att lyssna och leda – eller att stiga åt sidan, säger Edward Cone, ansvarig för studien Leaders 2020 på Oxford Economics.

Läs mer om studien här: https://www.successfactors.com/en_us/about-successfactors/press-releases/2016/study-shows-it-pays-to-be-a-digital-leader.html