​SAP driver på objektiv rekrytering med hjälp av artificiell intelligens

SAP kommer att använda maskininlärning för att upptäcka och undanröja alla subjektiva åsikter som färgar av sig på personalhanteringen – från anställningsbeslut till befordringar. Med hjälp av det marknadsledande och molnbaserade verktyget SAP SuccessFactors HCM Suite kommer företag över hela världen att kunna identifiera och undvika omedveten subjektivitet i sina beslutsprocesser – och på sätt hitta de allra bäst lämpade medarbetarna oavsett kön och ursprung.

– Partiska affärsbeslut undergräver medarbetarnas vilja att engagera sig och gör det svårare att behålla duktig arbetskraft. Vi satsar stort både på att lyfta fram de funktioner vi har i dag och att utveckla nya. Med teknikens hjälp går det att ta bort subjektivitet så att vi kan få mer mångfald och bättre integration i hela verksamheten, säger Mike Ettling, president på SAP SuccessFactors.

I dag är det en affärsmässig och ekonomisk nödvändighet att ha en mångfald bland medarbetarna. Forskning pekar entydigt på att det leder till ökad avkastning och större medarbetarengagemang. Enligt konsultbolaget McKinsey visar företag som ligger bäst till när det gäller jämn könsfördelning 15 procent större chans att ha intäkter som ligger över branschgenomsnittet i sitt land. Om de har en etnisk mångfald ökar siffran till 35 procent.

Enligt en ny undersökning från Oxford Economics som SAP har sponsrat, Leaders 2020, har de ledare som anammat digital transformation också i större utsträckning etablerat program för mångfald (46 procent jämfört med 38 procent i samtliga svar). De uppger också oftare att de anser att mångfald påverkar företagskulturen i positiv riktning (66 procent mot 47 procent) och det finansiella resultatet (37 procent mot 29 procent). Dessa digitala ledare rapporterar mycket riktigt även högre tillväxt.

För att hjälpa företag att på ett objektivt sätt hitta de bästa tillgängliga talangerna har SAP SuccessFactors utvecklat en rad verktyg:

  • Diversity and Inclusion E-Book — hjälper kunderna att optimera sina befintliga resurser genom medarbetarens hela livscykel, stödjer delaktighet och ger tillgång till bättre design och funktioner som gör det möjligt att hitta de bästa talangerna. Finns i dag.
  • Recruiting — maskininlärningsbaserad känsloanalys av arbetsbeskrivningar som inte bara identifierar möjliga subjektiva formuleringar i arbetsbeskrivningar utan också föreslår könsneutrala alternativ. Funktionen planeras till en kommande lansering.
  • Calibration — förbättrad kalibrering inom SAP SuccessFactors Performance & Goals för att upptäcka bristande neutralitet när det gäller utvärderingar av prestationer och potential, bland annat med hjälp av en app med nio krysskriterier. Planeras till en kommande lansering.
  • Mentoring — matchar mentorer och adepter på ett jämlikt och inkluderande sätt baserat på kunskaper och erfarenheter. Funktionen planeras ingå i Q4-lanseringen av SAP SuccessFactors.

– Affärsnyttan av mångfald och integration på arbetsplatsen är obestridlig. Det SAP nu gör är att använda analys av stora datamängder för att hjälpa oss att upptäcka våra ramverk – och se till att vi väljer medarbetare objektivt genom att se till talang och vad organisationen behöver. Mångfald och rättvisa är inte filantropi utan affärsmässighet, säger Debra Plousha Moore, personalchef och vice vd på Carolinas Healthcare System.

– Med tanke på den högre avkastning som mångfalden förväntas medföra, är SAP på rätt väg genom att hjälpa organisationer att investera i rätt teknik. Företag som med mångfald och integration satsar på modern arbetskraft kommer att dra det längsta strået, säger Lisa Rowan, vice VD, research vice president för HR and Talent Management Services på IDC.