​SAP investerar två miljarder Euro i sakernas internet

SAP presenterar en femårig investeringsplan med storsatsningar på nya innovationer, förvärv och ett nätverk av SAP-labb med inriktning på sakernas internet (Internet of Things, IoT). Två miljarder Euro kommer att investeras i att hjälpa företag och offentliga verksamheter att dra nytta av sensorer, smarta enheter och stora datamängder som med sakernas internet går att omvandla till affärer.

I planen ingår att påskynda innovationstakten i SAP:s lösningsportfölj, öka försäljning och marknadsföring samt utöka service, support och innovationssamarbeten. Med satsningen hoppas man också kunna öka SAP:s nätverk av partner och startup-företag inom sakernas internet – en marknad som år 2020 beräknas omsätta 250 miljarder Euro.

– Med miljarder uppkopplade enheter kan vi omforma samhället, ekonomin och miljön och SAP HANA är dataplattformen som öppnar möjligheterna med sakernas internet. I dag gör vi ännu en omfattande investering som gör att våra kunder kan dra nytta av att vara realtidsuppkopplade, säger SAP:s CEO Bill McDermott.

Information blir till insikter, handling och affärsnytta

I dag har företag och offentliga verksamheter tillgång till mer information än någonsin tidigare, ofta med uppdateringar i realtid. Men samtidigt har de svårt att hålla ihop helheten med olika fysiska verksamhetsplatser, affärsenheter, team och funktioner. SAP:s satsning inom sakernas internet gör stora datamängder begripliga och användbara genom att en mängd IoT-lösningar som tillämpar maskininlärning kan integreras med grundläggande affärsapplikationer i SAP S/4 HANA. Man ger kunderna lösningar som knyter samman människor, partner, enheter och fysiska miljöer vilket i sin tur gör att organisationer kan utveckla och förädla sina affärsprocesser med realtidsinformation.

Allt detta bidrar till att identifiera nya affärsmöjligheter och effektivisera verksamheten. Målet är också att kunna omvandla affärsmodeller, produkter och tjänster på ett sätt som ger ett snabbare och tydligare värde för kunder och andra intressenter. Uppkopplade företag och samhällen ska kunna arbeta mer effektivt inom sektorer som jordbruk, infrastruktur, energi, sjukvård, försvar, tillverkningsindustri och transport. Oavsett om verksamheterna finns i städer eller på landsbygden.

Exemplet Trenitalia – proaktivt arbete och lägre kostnader med IoT

Trenitalia är Italiens största aktör inom tågnäringen. Genom ett samarbete med SAP visar man hur sakernas internet kan bidra till innovation och effektivisering. Med smarta enheter och IoT-lösningar har Trenitalia effektiviserat maskinunderhållet betydligt. Underhållsarbetet har blivit dynamiskt med teknik från SAP och realtidsinformation från smarta sensorer som visar på behovet av underhåll. Nu kan man arbeta proaktivt och förutse insatserna på ett helt nytt sätt.

– Trenitalia arbetar målmedvetet med innovation för att utveckla tjänster och metoder. Vi vill ge våra kunder en förhöjd reseupplevelse och investerar i högteknologiska lösningar för en enkel, hållbar och snabb resa. Samarbetet med SAP är en del av den strategin och har gjort våra tjänster bättre samtidigt som verksamhetens kostnader har reducerats avsevärt, säger Barbara Morgante, CEO, Trenitalia.

Paketlösningar för industri 4.0 gör det enkelt att komma igång

SAP:s satsning på sakernas internet omfattar även ett antal paketlösningar som ska hjälpa kunderna med digitala affärsstrategier. Med paketet ”jumpstart” kan man påbörja en uppkoppling av olika verksamhets- och affärssystem och lägga grunden till att övervaka utrustning och få en överblick av exempelvis verkstadsgolvet.

Paketet ”accelerator” har motsvarande funktioner men också kapacitet att hantera en automatiserad, papperslös tillverkningsprocess i en kontrollerad miljö som stödjer planeringsarbete och genomförande. Det ger också tillgång till avancerade verktyg för analys och underhåll.

Båda paketen är tillgängliga redan nu och innehåller applikationen SAP Distributed Manufacturing som gör att man kan använda 3D-skrivare i tillverkningsprocessen. SAP planerar för en tredje paketlösning för industri 4.0 som ska heta ”advanced” och ge tillgång till avancerad kontroll av tillverkning med bland annat funktioner för maskininlärning och prediktiv analys för kvalitets- och underhållsarbete. Dessutom kommer SAP att lansera IoT-lösningar som paketeras för att hantera digitalt styrda delar av städer, jordbruk och olika energisektorer.

Klicka här för mer information om SAP:s satsning på sakernas internet (på engelska).

Klicka här för mer information om SAP:s samarbete med Trenitalia (på engelska).