Digitaliseringen suddar ut branschgränser. Vilken bransch är jag i egentligen, och spelar det någon roll i framtiden?

När Google köpte termostattillverkaren NEST i början av 2014, var det många som undrade, vad Internetjätten ville med rökdetektorer.

Jo, expandera sin marknad till konsumenttjänster för hemmiljö och hemsäkerhet. Plötsligt fanns det åtskilliga termostat-tillverkare som något chockat konstaterade att deras hittills viktigaste branschkonkurrenter möjligtvis ersatts – av ett fullkomligt branschfrämmande företag.

Exemplen är många, vissa vardag numera, vissa nya: Dagligvaruhandlare erbjuder banktjänster (ICA, Coop), Logistikföretag som investerar i 3d-skrivartillverkning av material (UPS), tillverkare av vit- och hushållsvaror tillhandahåller personaliserade matlagningstjänster (Electrolux), högteknologiföretag som plötsligt skapar utvecklings- och designtjänster tillsammans med sina underleverantörer (Endress & Hauser, Siemens).

I vår traditionella ekonomi har företag alltid tillhört någon bransch. Alltså har branschen, och med det branschorganisationerna, alltid varit rättesnöret och tillförlitlig vägvisare för riktlinjer, best-practices, konkurrensbevakning och marknadssiffror, och givetvis varit med att forma politikers agendor. Frågan som onekligen tränger sig på: spelar branschen – och därmed företagets branschtillhörighet – egentligen fortfarande den dominanta kategorin i en digital ekonomi?

Låt oss titta på vad som förenar de företag, som väljer att framgångsrikt växa utanför sin kärnbransch:

  1. De utnyttjar digital teknik för att både förutse framtida kundbehov och skapa en ny tjänst eller produkt.
  2. De söker aktivt efter helt nya partners från andra branscher och skapar gränsöverskridande samarbeten på eller tom över flera områden: kundbemötande, marknadsbearbetning, säljkanaler, produktutveckling, tjänsteerbjudande, tillverkning, leverans.
  3. De öppnar upp sina kunskaper och sin expertis, delar insikter och data, och låter andra bygga på den – till gagn för alla.

För det är nog så, att både privat- och företagskunder i stigande mån inte bryr sig speciellt mycket om VEM som levererar produkter och tjänster (varumärken har inte samma makt idag som tidigare!), utan förväntar sig ’hela paketet” med produkter, tjänster, betalning, support, etc. fungerar – och fungerar bra. Då måste samarbeten mellan företag fungera enligt helt ny kravspec, och framförallt branschövergripande.

Enskilda företag, som har som strategi att både äga eller täcka in alla led från ax till limpa själva, kommer snart akterseglas genom digitalt möjliggjorda företagsnätverk.

Den slutsatsen man kan dra i detta skede av den digitala utvecklingen är: vill du som företagare, företagsledare och områdesansvarig dra nytta av digitaliseringens möjligheter – börja se bortom din branschgräns. Helst innan någon annan hinner göra det åt dig.

Chris Berry, vd SAP Svenska AB, chris.berry@sap.com

Bloggen finns också på http://go.sap.com/sweden/index.html