Från applikationer till plattformar, mikrotjänster och APIer – behöver jag bry mig som företagsledare?

De senaste 2 åren har digitalisering seglat upp som en av de viktigaste förändringsområdena på lednings- och styrelsemöten runt om i landet. Hur kan just vårt företag använda den nya informationsteknologin och var gör digitaliseringen mest nytta ute i verksamheten? Om man uppfattar digitalisering som möjliggörare för ett strategiskt skifte (och det bör man), kanske man tror att man inte behöver bry sig om vad som verkligen är ”under motorhuven”. Dock här bör man ta sig en noggrann titt, även om man inte är IT-expert. Anledningen är att självaste sättet man idag bygger, förnyar och anpassar affärsmjukvara på skiljer sig radikalt från tidigare metoder. Jag ber på förhand om ursäkt för den för mig otypiska, ”nördiga” rubriken, men min poäng är just att även verksamhetsledare och toppchefer bör ha en grundläggande förståelse av väsentliga IT-begrepp för att kunna ta bra beslut om hur företagets digitaliseringsresa kommer se ut.

Alla pratar plattformar i dag, från hårdvaruleverantören till molntjänsten och programvaruutvecklaren. Den grundläggande tanken är enkel och har landat i företagsvärlden: när verksamheter blir alltmer datadrivna, går det inte att köra den klassiska modellen för datahantering, som oftast bestått i att man tar in datat i en applikation. Det är betydligt enklare och mer lönsamt att använda en standardiserad plattform för datalagring och datahantering, i stället för att försöka koordinera och flytta runt information mellan och i olika applikationer och datavaruhus. Med en smart plattform som kan hantera stora mängder och olika typer av data i realtid blir värdet företagen kan generera från datat också oerhört mycket större än i den traditionella modellen.

Men plattformen är inte allt – ett företag behöver fortfarande olika applikationer, antingen i form av egenförvaltade system eller hyrda molnlösningar. Dessa har uppdaterats regelbundet, men för att verkligen ta tillvara ett företags mjukvarubehov för låt oss säga vissa branschspecifika arbetssätt, har man oftast löst det genom att köpa eller egenutveckla skräddarsydd programvara. Tyvärr blir de ofta väldigt kostsamma i förhållande till det affärsvärde man får ut. Därtill kommer att de oftast varit dyrare i drift och svårare att aktualisera.

Ett alternativ till de mer svåranpassade företagsspecifika applikationerna är mikrotjänster som man som företag kan utveckla själv och adderar till befintliga standardlösningar. Med rätt utvecklingsplattform på plats kan sådana mikrotjänster ersätta specialanpassade och kostsamma applikationer. Öppna API:er (application programming interface), med vilka man både kan koppla ihop enskilda applikationer men också snabbt och enkelt addera mindre programvarupaket – sk mikrotjänster -, blir viktigare. Därmed kommer de också bli en av huvudfaktorerna i framtiden, hur man som företag täcker in särskilda behov och särskiljer sig från konkurrenterna – på ett betydligt snabbare, billigare och flexiblare sätt.

Kampen om bäst digitaliseringslösningar och plattformar är hård, och självklart vill alla IT-leverantörer sälja just sina färdiga lösningar. Men: det gäller alltså att se till att man som företag inte blir offer för någon inlåsningstaktik, där bara EN leverantörs plattformar, applikationer, tjänster kan kombineras, uppdateras eller utvecklas ihop. Digitalisering är inget monopolfenomen, varkenpå plattforms- eller applikationssidan. Därför tror jag att diskussionen runt öppenhet och integrerbarhet av data och applikationer kommer att bli ännu mer framstående under 2017. Det är då viktigt som företagsledareatt veta hur en modern lösningsstruktur kanser ut, och utmana leverantörerna. Så svaret på frågan är ja – man behöver bry sig. Och man behöver titta under huven!

Chris Berry, Sverigechef för SAP