​SAP Leonardo sänker tröskeln för att arbeta med sakernas internet

SAP lanserar nu Leonardo – ett snabbstartsprogram för att koppla ihop människor och processer med intelligenta enheter. Leonardo gör det enkelt och lönsamt för företag av alla typer att komma igång med att skapa innovationer för sakernas internet (IoT).

Nyligen stod det klart att SAP investerar 2 miljarder Euro under en femårsperiod i sakernas internet. IoT-portföljen består av paketlösningar som kombinerar adaptiva applikationer med applikationer för stora datamängder och anslutningsmöjligheter för en mängd olika affärs- och branschscenarion – allt från produkter, enheter och infrastruktur som kommunicerar sinsemellan till fordonsparker, marknader och människor.

Introduktionserbjudande med färdiga scenarion och fasta kostnader

Genom att skapa ett globalt snabbstartsprogram som Leonardo till ett förmånligt introduktionspris vill SAP underlätta för företag att ta de första stegen mot att använda sakernas internet. Med prototyper som innehåller färdiga affärsscenarier för fullskaliga IoT-strategier och ytterligare spridning och tydliga fasta kostnader för programvara och service under det första året hoppas man kunna sänka tröskeln för utvecklingsresan.

– Att flytta fokus från saker till resultat handlar om att skapa nya affärsprocesser som industri 4.0, nya affärsmodeller och nya sätt för människor att leva och arbeta, säger Dr. Tanja Rueckert, executive vice president, Digital Assets and IoT, SAP.

– Med SAP Leonardo kopplar vi samman saker med affärsprocesser som är omedelbara och proaktiva och med människor som kan agera effektivare med hjälp av förstärkt intelligens och autonoma system. Vår IoT-portfölj ska ses som ett led i SAP:s uttalade ambition att erbjuda affärsvärden utöver det vanliga med hjälp av IoT-innovation för företag, fortsätter hon.

SAP håller sitt första globala SAP Leonardo-event och visar upp de senaste innovationerna inom sakernas internet och effektiva affärsstrategier på KAP EUROPA den 11–12 juli 2017 i Frankfurt.