​SAP stärker digitala tjänster i Sverige och Norden

Anders E. Nilsson har utsetts till ny ansvarig för SAP:s digitala affärstjänster i Sverige. Han efterträder Anne Haaber-Bernth som fått ett större ansvar för samtliga nordiska länder. SAP:s verksamhet Digital Business Services (DBS) stöttar kunderna under hela deras digitala resa – från strategisk rådgivning i ett tidigt skede till implementation och support när tekniksprånget är klart och alla lösningar är på plats.

Anders E. Nilsson kommer närmast från Capgemini där han varit Vice President och ansvarig för företagets nordiska SAP Center of Excellence. Han har närmare 20 års erfarenhet av affärssystem, SAP-lösningar och affärskonsulttjänster.

– Rollen som ansvarig för Digital Business Services (DBS) innebär att jag får möjlighet att hjälpa våra kunder att få ut mesta möjliga av SAP:s innovativa produktportfölj genom att på ett proaktivt sätt guida dem genom varje steg i den digitala transformationen, säger Anders E. Nilsson.

SAP:s digitala affärstjänster spänner över hela livscykeln – från strategistudier, utveckling och implementering, test, systemdrift till proaktiv optimering och support efter att systemet tagits i drift. Oavsett om företag vill ha en snabbare implementering, flytta till molnet, anpassa en befintlig lösning, optimera IT eller utveckla nya affärsområden, tillhandahåller SAP Digital Business Services de tjänster som behövs.

DBS tjänsteportfölj är anpassad för att hjälpa kunderna i deras digitala transformation. Portföljen bygger på SAP:s molnbaserade och företagsinstallerade produkter där S/4HANA utgör en mycket viktig del.

Responsen från kunderna har varit mycket positiv och SAP ser en ökad efterfrågan på dessa digitala tjänster.

Digitaliseringen har blivit ett sätt för företagen att inte bara optimera affärsprocesser och kostnader utan framförallt för att skapa nya affärsmodeller och produktinnovationer. SAP:s produkt- och tjänsteportfölj är omfattande för att hjälpa kunderna att driva den digitala transformationen inom alla affärsområden, t.ex. kund- och personalrelationer, marknadsföring, ekonomi, leverantörsnätverk och genom uppkopplade saker i värdekedjan.