Innovationer, informationsrevolutionen och Internet of Things – OpenText och SAP fortsätter effektiviseringsarbetet | SAP Innovation Forum 2017

OpenText och SAP är starka strategiska partners sedan över två decennier. Tillsammans har vi utvecklat unika kompletterande lösningar och innovationer för att hantera såväl strukturerad som ostrukturerad information. Samtidigt som SAP lanserade Digital Core som nav för ett företags strukturerade data och processer, lanserade OpenText en kompletterande Digital Content Platform för att hantera all ostrukturerad data – t.ex. worddokument, presentationer, e-post, bilder, PDF:er m.m.

Visste du att över 70 % av ett företags data är ostrukturerad information?

Ytterlig en viktig siffra att lägga på minnet är att ca 30% av allt innehåll associerat med ett företags SAP-system kommer från källor utanför företaget. Här kommer SAPs och OpenTexts gemensamma arbete in i bilden. Genom samarbetet har vi tagit fram lösningar för säker hantering och lagring av all den ostrukturerade informationen som dagligen genereras av SAPs processer – från både interna och externa källor.

När du kan placera innehåll och processer i sitt rätta sammanhang får du både effektivare arbetsprocesser och kan dessutom sänka dina kostnader. Läs gärna några av dessa kundcase för mer information om hur du går tillväga.

Revolutionerande innovationer

Tre nyckelinnovationer har under de senaste åren drastiskt förändrat informationshanteringen – SAP HANA, Cloud och Internet of Things. Tack vare vårt starka partnerskap med SAP är vi unikt positionerade att stödja dessa innovationer för våra gemensamma kunder.

Mer ingående handlar det om:

  • 1.SAP HANA: När organisationer påbörjar sin digitala förändringsresa med att övergå till SAP S/4HANA, kan OpenText-lösningar underlätta migreringen. De flesta organisationer har genom årens lopp samlat sin information i många olika system, inte endast i SAP-system, utan även i system från andra leverantörer.

När organisationer migrerar till S/4HANA bör de därför ställa sig följande frågor:

1. “Behöver jag flytta all den här datan från alla dessa system?”

2. “Som en del i min migration, kan jag stänga ned några av dessa applikationer?”

Svaren på dessa frågor är nej respektive ja.

Vi hjälper er att lagra all data som inte är live i ett fullständigt säkert arkiv, innan ni migrerar all aktuell företagsdata till S/4HANA plattformen. På detta sätt kan du som kund sänka dina kostnader direkt. Du får också tillgång till den arkiverade informationen direkt från S/4HANA så att du säkert och effektivt kan släcka ner dina gamla system. På så sätt sparar du pengar på både hårdvara, mjukvara och supportkostnader.

  • 2. Cloud: Allt fler organisationer flyttar över sin IT-struktur till molnet för att dra nytta av de fördelar som molnlösningar kan erbjuda. Mjukvaruleverantörer behöver leverera sina lösningar på många olika sätt: i moln, on-premise eller i en hybrid modell.

Hur du väljer att lagra information har ingen betydelse för oss. OpenText har tillsammans med SAP sett till att vi kan stödja och säkert hantera alla typer av information oavsett var den befinner sig.

  • 3. IoT’s: Internet of Things är troligtvis det hetaste modeordet det senaste året och kommer att fortsätta att påverka organisationer på ett avgörande sätt. Med miljontals enheter som är uppkopplade och registrerar data varje dag är dess relevans viktigare än någonsin. Uppkopplade saker och enheter kommer att fortsätta generera mängder av data, vare sig vi talar om en maskin som automatiskt rapporterar ett eventuellt behov av underhåll eller en bärbar gadget som registrerar aktivitet. En viss del av den här informationen kommer inte att lagras utan används för Data Mining och annan Big Data-användning för att kunna skapa nya affärsmodeller.

Vad händer då i nästa steg när all den här informationen registrerats?

I många fall blir någon form av protokoll sammanställt. Det kan vara exempelvis vara i form av en arbetsorder, en underhållsförfrågan, en statusrapport eller annat. All denna information måste hanteras på ett korrekt, säkert och ändamålsenligt sätt. Allt eftersom datamängden ökar, ökar även den ostrukturerade informationen.

OpenText och SAPs gemensamma lösningar ger dig möjlighet att hantera, processa, säkert lagra, samt radera både nuvarande och framtida volymer av information som kommer att genereras av ‘Things’.

I samband med att ’Things’ genererar rådata, kommer de även att generera en mycket specifik typ av innehåll som bland annat bilder och video. Ett exempel kan vara data från en osynlig kamera som en säkerhetsvakt bär med sig. Den här typen av information kräver ett annat hanteringssätt än traditionell information eftersom den är svår att indexera. Då det inte sällan rör sig om stora filstorlekar är de även svåra att distribuera. Med en Digital Asset Management lösning, så som OpenText och SAPs gemensamma, kan du effektivt hantera, göra om och distribuera den här typen av innehåll. Den kan självklart även användas för att supportera både Omni-Channels försäljning och e-handelskampanjer både för online- och offlinemedia.

OpenText och SAPs samarbete möjliggör varje del av det digitala företaget.Gemensamma innovationer som revolutionerar ditt företag från grunden.

Välkommen till vår unika värld av innovativa företagslösningar på SAP Innovation Forum!

Erik Mirstam, SAP Business Development Manager, OpenText

OpenText är sponsor på SAP Innovation Forum 2017. #SAPForum